Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

06.06.2017

«ЖІНКИ, МИР, БЕЗПЕКА» СПІВПРАЦЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

Минулого року Уряд України затвердив Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. Цей документ закликає держави світу забезпечити більш активну участь жінок на всіх рівнях прийняття рішень в національних, регіональних і міжнародних інститутах, у механізмах запобігання, управління та вирішення конфліктів.

Реалізації проекту щодо виконання вищезазначеного Національного плану «Жінки, мир, безпека» науковцями лабораторії фізичної культури та здорового способу життя сприяла давня співпраця з Національною Радою жінок України на чолі з доктором медичних наук, професором Л. А. Порохняк-Гановською та підтримка Українського Жіночого Фонду.

В рамках цієї співпраці упродовж березня-травня 2017 року у Чернігівській та Кіровоградській областях проводились заходи із залученням педагогічної громадськості загальноосвітніх навчальних закладів, шкільних психологів, курсанток Академії державної пенітенціарної служби, сімей військових-учасників АТО, представників тимчасово переміщених родин, різних громадських організацій цих областей.

Цільовій аудиторії було запропоновано воркшопи «Від уразливого підлітка до просоціальної особистості: партнерство школи, родини і громадських організацій у забезпеченні суспільної безпеки» (тренер – В. Б. Нечерда), а також тренінги та майстер-класи з теоретичних та практичних основ виживання в екстремальних ситуаціях (тренер – Б. Б. Шаповалов).

Учасники зацікавлено сприйняли серію презентацій «Вплив посттравматичних стресових реакцій на процес діалогу»; «Світ без агресії»; «Уразливі категорії населення: постановка проблеми»; «Теорія і практика формування просоціальної поведінки учнів ЗНЗ». Особливо жвавий обмін думками викликали теми бесіди «Підлітки уразливих категорій: проблемне поле виховання» та дискусії «Уразливі категорії підлітків і особливості виховної роботи з ними». Анкетування «Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій» та робота з «Картою педагогічної самооцінки готовності педагога ЗНЗ до формування просоціальної поведінки учнів» значно розширила когнітивну складову поінформованості всіх зацікавлених осіб зазначених регіонів щодо особливостей виховної роботи з підлітками уразливих категорій та акцентувало увагу на важливій ролі резолюції РБ ООН 1325 для досягнення суспільного миру.

Під час радіо- і телепередачі «Жінка, мир, безпека» (м. Кропивницький, радіо «Скіфія-Центр») Голова НРЖУ Л. А. Порохняк-Гановська розкрила досвід реалізації Національного плану дій з виконання резолюції РБ ООН «Жінки, мир, безпека»), Б. Б. Шаповалов (кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичної культури та здорового способу життя) наголосив на особливостях підготовки дівчат і жінок до екстремальних ситуацій сьогодення, виступ В. Б. Нечерди (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичної культури та здорового способу життя) був присвячений висвітленню актуальності проблеми підліткової уразливості у контексті питань безпеки дівчини й жінки у сучасному суспільстві.

Вважаємо, що захист соціально вразливих категорій населення, підлітків зокрема, у наш складний як для всієї держави, так і для окремої людини час можливий лише за умов гармонійної співпраці школи – педагогів і учнів, родини і громадських організацій задля безпеки теперішнього України і в ім’я її щасливого майбутнього.

 

Архів