Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

30.11.2015

29 грудня 2015 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

29 грудня 2015 року о 14.00 годині 

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 1. Захист дисертації

ОЛИНЕЦЬ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему:

„ФОРМУВАННЯ КРОСКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ”

 

Науковий керівник:

Журба Катерина Олександрівна кандидат педагогічних наук,старший науковий співробітник

 

Офіційні опоненти: 

Хоружа Людмила Леонідівна - доктор педагогічних наук, професор

Солодка Анжеліка Костянтинівнакандидат педагогічних наук, доцент

 

 

АВТОРЕФЕРАТ

  

автореферат

 

2. Захист дисертації

СЕРГІЄНКО АЛІНИ ВІКТОРІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07  ̵̶  теорія і методика виховання на тему:

 

„ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”

 

Науковий керівник:

Чернуха Надія Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор

 

Офіційні опоненти:

Падалка Галина Микитівна доктор педагогічних наук, професор

Потапчук Тетяна Володимирівна - доктор педагогічних наук, доцент

 

АВТОРЕФЕРАТ 

  

автореферат

 

 

3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

 

4. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього розгляду дисертаційних робіт.

 

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

Архів