Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

26.10.2017

28 листопада 2017 о 14 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

28 листопада 2017 о 14 годині

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 1. Захист дисертації

СЕМЕНОВА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка на тему:

 

„ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧО СПРЯМОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ”

 

Науковий консультант:

Пустовіт Григорій Петрови - доктор педагогічних наук, професор

 

Офіційні опоненти: 

Богуш Алла Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

Ковшар Олена Вікторівна - доктор педагогічних наук, доцент

Танько Тетяна Петрівна - доктор педагогічних наук, професор

 

АВТОРЕФЕРАТ

  

автореферат

 

2. Захист дисертації

ТИМОФЄЄВОЇ ІРИНИ БОРИСІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка на тему:

 

„ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ”

 

Науковий керівник:

Рейпольська Ольга Дмитрівна - кандидат педагогічних наук, доцент

 

Офіційні опоненти:

Зайцева Лариса Іванівна - доктор педагогічних наук, професор

Овчарук Оксана Василівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

АВТОРЕФЕРАТ 

  

автореферат

 

3. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього розгляду дисертаційних робіт.

4. Про рекомендацію до захисту дисертаційних робіт.

 

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

 

Архів