Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

25.03.2016

26 квітня 2016 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

26 квітня 2016 року о 14.00 годині 

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 1. Захист дисертації

ГАЙДАМАКИ ОЛЕНИ ВАСИЛІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему:

„ПОЛІХУДОЖНЄ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТІВ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ”

 

Науковий керівник:

Масол Людмила Михайлівнакандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

Офіційні опоненти: 

Щолокова Ольга Пилипівна -  доктор педагогічних наук, професор

Семко Майя Іванівнакандидат педагогічних наук, доцент

 

 

АВТОРЕФЕРАТ

  

автореферат

 

2. Захист дисертації

ШУЛЬГИ ІРИНИ МИРОСЛАВІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07  ̵̶  теорія і методика виховання на тему:

 

„ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ”

 

Науковий керівник:

Кікінежді Оксана Михайлівна -  доктор психологічних наук, професор

 

Офіційні опоненти:

Єжова Ольга Олександрівнадоктор педагогічних наук, професор

Яценко Ліана Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент

 

АВТОРЕФЕРАТ 

  

автореферат

Архів