Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

23.10.2015

24 листопада 2015 року об 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

23 листопада 2015 року об 14.00 годині 

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 1. Захист дисертації

ПАВИЦЬКОЇ КАТЕРИНИ МИКОЛАЇВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему:

„ВИХОВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОВАГИ ДО ДИТИНИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ”

 

Науковий керівник:

Гончар Людмила Вікторівна кандидат педагогічних наук,старший науковий співробітник

 

Офіційні опоненти: 

Ящук Інна Петрівна - доктор педагогічних наук, професор

Петренко Тетяна Вячеславівнакандидат педагогічних наук, доцент

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

  

автореферат

 

2. Захист дисертації

КОЛОТИЛО ОКСАНИ МИКОЛАЇВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07  ̵̶  теорія і методика виховання на тему:

 

„РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”

 

Науковий керівник:

Масол Людмила Михайлівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

Офіційні опоненти:

Сотська Галина Іванівна доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

Аристова Людмила Сергіївна - кандидат педагогічних наук, доцент

 

АВТОРЕФЕРАТ 

  

автореферат

 

 

3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

 

4. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього розгляду дисертаційних робіт.

 

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

Архів