Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

27.02.2018

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
27 березня 2018 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради  Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 

1. Захист дисертації ЛАППО ВІОЛЕТТИ ВАЛЕРІЇВНИ

на тему : „Теоретико-методичні засади формування духовних цінностей студентської молоді в навчально-виховному процесі

вищого навчального закладу” на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук за спеціальністю

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

Науковий консультант:    

 

Тернопільська Валентина Іванівна            -   доктор педагогічних наук, професор

                                                                             

Офіційні опоненти:

 

Безкоровайна Ольга Володимирівна         -   доктор педагогічних наук, професор

 

Осіпцов Андрій Валерійович                       -   доктор педагогічних наук, доцент

 

Сопівник Руслан Васильович                      -   доктор педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

2. Захист дисертації КОТЛЯРЧУК ГАЛИНИ ЙОСИПІВНИ

на тему : „Виховання в учнів основної і старшої школи дбайливого  ставлення до природи в процесі вивчення української літератури”

 на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання

 

Науковий керівник :    

 

Пустовіт Григорій Петрович                       -   доктор педагогічних наук, професор

                                                                             

Офіційні опоненти:

 

Совгіра Світлана Василівна                        -   доктор педагогічних наук, професор

 

Скрипник Сергій Васильович                     -   кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

 

4. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього

   розгляду дисертаційних робіт.

 

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

Архів