Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

29.05.2018

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

26 червня 2018 року о 14.00 годині

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 

1. Захист дисертації ПЄЧКИ ЛАРИСИ ЄВГЕНІВНИ

на тему : „Формування основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей 6-7 року життя у взаємодії дошкільного навчального закладу і початкової школи на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук за спеціальністю

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

Науковий консультант:     

 

Тернопільська Валентина Іванівна            -   доктор педагогічних наук, професор

                                                                             

Офіційні опоненти:

 

Єжова Ольга Олександрівна                       -   доктор педагогічних наук, професор

 

Федорова Марія Анатоліївна                       -   кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

 

 

4. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього

   розгляду дисертаційних робіт.

 

 

 

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

Архів