Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

02.09.2015

23 вересня 2015 року об 11.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

23 вересня 2015 року об 11.00 годині 

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 1. Захист дисертації

ЛОМАКІНОЇ ГАЛИНИ ІВАНІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему:

ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК СУБЄКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Науковий керівник:

Назаренко Галина Анатоліївна -кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник                                                       

 

Офіційні опоненти: 

Кучинська Ірина Олексіївна - доктор педагогічних наук, професор

Бабкіна Майя Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

  

автореферат

 

2. Захист дисертації

САМОЛЮК АННИ АНАТОЛІЇВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07  ̵̶  теорія і методика виховання на тему:

 

„ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ”

 

Науковий керівник:

Троценко Валерій Володимирович - кандидат педагогічних наук, доцент

                                                                     

Офіційні опоненти:

Браславська Оксана Володимирівна        -    доктор педагогічних наук, професор                                                                       

Костолович Марія Ігорівна                         -    кандидат педагогічних наук

 

АВТОРЕФЕРАТ 

  

автореферат

 

 

3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

 

4. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього розгляду дисертаційних робіт.

 

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

Архів