Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

19.03.2018

12 березня на базі Кам'янець-Подільського національного університету заактивної участі кафедри педагогіки та управління навчальним закладом таспівробітників лабораторії громадянського та морального вихованняІнституту проблем виховання НАПН України було проведено Всеукраїнськийкруглий стіл на тему : "Формування національно-культурної ідентичності увикликах часу". Провідний науковий співробітник Журба К.О. висвітлила концептуальні засади формування національно-культурної ідентичностізростаючої особистості; старший науковий співробітник Шкільна І.М.акцентувала увагу на особливостях формування національно-культурноїідентичності в умовах пограниччя. Активну участь у обговоренні зазначеноїпроблеми брали також фахівці з Університету менеджменту освіти НАПНУкраїни, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Національної академії Державної прикордонної служби України імені БогданаХмельницького. Серед найбільш активних учасників круглого столу були: Гурман Л.Д. (канд.пед.наук, професор, завідувач кафедри легкої атлетики зметодикою викладання); Вонсович В.П. (канд.пед.наук, доцент кафедрипедагогіки та управління навчальним закладом); Вонсович С. Г.(докторполіт.наук, доцент, завідувач кафедри політології та соціології)Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка

 

 

 

Архів