Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

29.05.2017

24 травня 2017 року відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція «Формування духовної безпеки особистості в умовах сьогодення: виклики і проблеми”, організована Національної академією педагогічних наук України, Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), Науково-дослідним інститутом духовного розвитку людини, Міжнародною кафедрою ЮНЕСКО “Духовно – культурні цінності виховання та освіти”.

Привітальне слово виголосив перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, докор педагогічних наук, професор, академік В. І. Луговий.

У пленарному засіданні брали участь: доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України І. Д. Бех (Інститут проблем виховання НАПН України), доктор філософських наук, професор В. П. Бех (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України Г. П. Шевченко (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), доктор філософських наук О. О. Базалук (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»), доктор філологічних наук, професор, головний координатор Міжуніверситетської мережі кафедр ЮНЕСКО Ю. І. Сватко, доктор психологічних наук, професор Е. О. Помиткін (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України), доктор педагогічних наук, професор М. М. Чурсін (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), доктор педагогічних наук А. К. Солодка (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського), доктор педагогічних наук, професор Г. В. Локарєва (Запорізький національний університет)         та ін.

Співробітники Інституту проблем виховання НАПН України ознайомили присутніх з результатами своїх наукових пошуків за темами: “Зростаюча особистість у координатах духовності” (академік, директор ІПВ НАПН України І. Д. Бех), “Виховання “симфонічної” особистості” (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Н. Є. Миропольська), “Духовно-естетичний вплив образотворчого мистецтва на формування зростаючої особистості” (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання С. В. Коновець).

 

Архів