Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

07.03.2018

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

 

Звітна науково-практична конференція Інституту проблем виховання НАПН України “СУЧАСНИЙ ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС: СУТНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ”

(19 квітня 2018 року, м. Київ)

 

Робота конференції планується за такими напрямами:

1. Теоретико-методологічні орієнтири досліджень сучасного виховного процесу

2. Науково-теоретичне підґрунтя виховання особистості

3. Зміст і технології сучасного виховання дітей та учнівської молоді

4. Виховний процес у різних соціальних структурах.

Заявка на участь у конференції подається на E-mail: ipv_info@ukr.net до 22 березня 2018 року окремим файлом. Для включення до програми конференції необхідно подати інформацію у наступній формі: Тема доповіді, прізвище, ім'я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, обраний напрям роботи конференції. Назва файлу – прізвище автора (авторів) і слово “ЗАЯВКА”.

Планується підготовка збірника за матеріалами звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України “Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал”

Вимоги до тексту тез доповідей: тези загальним обсягом до 5 сторінок подаються до 10 квітня 2018  року. Матеріали конференції мають бути набрані у текстовому редакторі Microsoft Word через 1,5 інтервали 14 кеглем, шрифт Times New Roman, формат А4 з полями: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 мм, праве поле – 1,5 мм, абзацний відступ – 1,25 мм.

Текст повинен містити: прізвище та ініціали автора (у верхньому правому куті); назву матеріалів доповіді, коротку анотацію (українською мовою до 5 рядків), коротку анотацію (англійською мовою до 5 рядків); на останній сторінці – відомості про автора (прізвище, ім'я, по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, контактні телефони, Інтернет адреса). Мова – українська.

Матеріали конференції мають відображати основні положення доповіді і мати не більше 5 посилань на літературні або інші джерела. Назва файлу: прізвище автора і ініціали (співавтора) та “Матеріали конференції”.

Публікації, що не відповідають зазначеним вимогам або надані з порушенням терміну, не розглядаються та не публікуються.

Початок роботи конференції: 19 квітня 2018 року о 10 год. (реєстрація з 9 год.). Проїзд, харчування і проживання учасників за рахунок відряджуючої сторони.

Місце проведення конференції: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 (ст. метро “Сирець” або “Дорогожичі” маршрутний авт. №401, трол. №23 до зупинки “вул. Грекова”).

Адреса оргкомітету: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут проблем виховання НАПН України (з позначкою: Звітна науково-практична конференція “Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал”).

 

Організаційний комітет:

Інститут проблем виховання НАПН

м. Київ, вул. М. Берлинського 9

Тел.: (44) 455-53-38 

Факс: (38044) 440-25-25

E-mail: ipv_info@ukr.net

 

Контактні особи:

Малиношевський Руслан Васильович - заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Докукіна Олена Михайлівна - учений секретар Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

 

Архів