Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

28.05.2016

Семінар-тренінг з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз даних

 

25 травня 2016 року в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України відбувся черговий семінар-тренінг для відповідальних осіб від установ Академії з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз даних (у рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки). Наукові співробітники лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання Владислав Белан і Олександр Базелюк долучилися до участі у ньому. 

 

 

З вступним словом до всіх учасників семінару-тренінгу на його відкритті звернувся заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, професор, д. пед. наук, Олег Спірін.

 

 

Протягом усього семінару-тренінгу всім його учасникам були представлені такі теми доповідей наукових співробітників Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України:

 

1. Створення та підтримка профілів наукових колективів у бібліометричній системі Google Scholar (доповідач - Наталія Сороко - к. пед. наук, старший науковий співробітник Відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій).

 

 

2. Підготовка та реєстрація електронних наукових фахових видань у наукометричних системах: Scopus, Web of Science, РІНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory (доповідач - Ірина Малицька - старший науковий співробітник Відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій).

 

 

3. Реєстрація та підтримка наукових фахових видань у наукометричних та реферативних базах: РІНЦ, IndexCopernicus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, Socioindex (доповідач - Лілія Лупаренко - провідний інженер Відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем).

 

 

4. Міжнародна рейтингова система Webometrics для наукових установ та особливості реєстрації в ній (доповідач - Олена Гриценчук - науковий співробітник  Відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій).

 

 

Організатори семінару обіцяли невдовзі викласти вищезазначені доповіді-презентації на сайт Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: http://iitlt.gov.ua/ 

 

Архів