Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

06.05.2018

Згідно до плану заходів робочої групи з питань наступності дошкільної та початкової ланок освіти (при Міністерстві освіти і науки України), в Інституті проблем виховання НАПН України, 4травня 2018 року був проведений семінар «Наступність у роботі закладів дошкільної освіти і початкової школи».

У роботі семінару взяли участь понад 53 особи, серед яких: представники Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, студенти спеціальності «Дошкільна освіта». Серед учасників семінару: два доктори педагогічних наук, професори; дев’ять кандидатів педагогічних наук, стажист з Казахстану, дві завідувачки закладів дошкільної освіти м. Києва; два методисти закладів дошкільної освіти м. Києва.

Роботу семінару було розпочато науковим повідомленням академіка І.Д. Беха на тему «Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками. Він наголосив, що завдання, які вирішує дошкільна освіта і завдання початкової школи розгортались здебільшого паралельно, незалежно одна від одної. Хоча і говорилося, що фахівцям початкової освіти слід враховувати освітні тенденції, які формуються в дошкільній освіті. Більше того, панувала думка, що дошкільна освіта, її зміст і програми мають орієнтуватись на відповідні складові початкової ланки навчання, що, на нашу думку, не досить коректно, оскільки за такого підходу серйозно говорити про наступність між цими ланками не доводиться: порушуються закономірності онтогенетичного розвитку дитини.

Наступність, це несуперечливе, так би мовити підхоплення тих навчальних і розвивальних здобутків, які забезпечує освіта, коли дошкільник повинен перейти до організованого навчання у початковій школі.

По-іншому, наступність – ситуація, коли наявна узгодженість між накопиченим пізнавальним досвідом і подальшими навчальними надбаннями, точніше коли наявні способи дій дитини, є підґрунтям привласнення способів більш складних, коли між досвідом, який має дитина і подальшими пізнавальними діями існує відношення логіки, тобто поступового нарощування нового, яке не зустрічає внутрішніх бар’єрів, є єдиною усвідомленою лінією руху у пізнанні. За такої ситуації дитина психологічно вважає, що вона лише збагачує вже набуті знання і досвід, а не ізольовано набуває нового. Це сприяє сталій розвивальній мотивації.

Таким чином, навчальна наступність між дошкільною і початковою ланками освіти має сенс, коли забезпечуються такі принципи: принцип предметно-перетворювальної діяльності пізнавальної спрямованості; принцип єдності навчання і розвитку; принцип домірних вікових можливостей дитини; принцип моделювання, як модифікація традиційного принципу наочності.

Співробітники лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання презентували доповіді: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Маршицька В.В. – «Особливості учіння 6-ти річних дітей», кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії Рейпольська О.Д. – «Організація освітньої роботи закладів дошкільної освіти і початкової школи», кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Васильєва С.А. – «Наступність в освітніх програмах ЗДО і початкової школи», кандидат педагогічних наук,доцент, старший науковий співробітник Острянська О.А. – «Встановлення наступності у формах і методах освітньої роботи».

У обговорення питань взяли участь: член асоціації працівників дошкільної освіти України Т.В. Панасюк (забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти, відповідність Базового компонента дошкільної освіти віковим особливостям дітей старшого дошкільного віку та вимогам концептуальних засад реформування Нової української школи), доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості НАПУ імені М.П. Драгоманова Г.Г. Цвєткова (доцільність використання учителями під час першого (адаптаційно-ігрового) циклу початкової освіти досвіду роботи педагогів закладів дошкільної освіти зі старшими дошкільниками), доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченко Г.В. Бєлєнька (специфіка застосування ігор в освітньому процесі ЗДО і початкової школи), кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Половіна (наступність у змісті програм закладів дошкільної освіти і початкової школи), встановлення наступності між закладами дошкільної освіти та початковою школою у змісті (О.Г. Косенчук - кандидат педагогічних наук, доцент), формах (Р.А.Шулигіна - кандидат педагогічних наук, доцент), методах навчально-виховної роботи (Я.М. Дралюк - завідувач ЗДО № 100 «Казка» м. Київ), особливостях методичної роботи педагогів щодо реалізації принципу наступності та послідовності (Т.П. Носачова – методист вищиї категорії відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі).

Семінар розкрив додаткові можливості щодо ідей Нової української школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів