Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

22.04.2015

Круглий стіл «Обриси співпраці у сфері виховання і розвитку особистості»

 

22 квітня в актовому залі Інституту проблем виховання НАПН України відбувся круглий стіл «Обриси співпраці у сфері виховання і розвитку особистості», за участю науковців лабораторій Інституту та іноземних гостей - представників Вищої школи індивідуальної та Публічної Безпеки «AПЕЙРОН» (м. Краків, Польща), Державного дослідного інституту (CNBOP-PIB, м. Краків, Польща), Поліцейської академії Чеської республіки (м. Прага).

 

 

У вітальному слові директор Інституту академік Іван Бех зупинився на необхідності розширення міжнародного діалогу між науковцями, освітянами, практиками та наголосив на спільному завданні – вихованні громадянина-патріота, готового брати відповідальність за розбудову держави, забезпечення національної безпеки, сприяти громадянському миру й злагоді в суспільстві.

 

Заступник директора з наукової роботи Олександр Мельник презентував наукові доробки лабораторій Інституту. До обговорення перспектив співпраці долучилися молодший науковий співробітник лабораторії дитячих об’єднань (нині громадянського та морального виховання) Владислав Белан, який польською мовою ознайомив присутніх із діяльністю Всеукраїнського дитячого руху «Школа безпеки», Президент Федерації військово-спортивного хортингу, провідний тренер з неолімпійських видів спорту Станіслав Федоров, заступник президента Всесвітньої організації Хортингу Олександр Бережний. До гостей та учасників круглого столу щодо особливостей військово-патріотичного виховання засобами хортингу аглійською мовою звернувся докторант лабораторії фізичного розвитку, Голова Всеукраїнської Федерації «Поліцейський хортинг» Борис Шаповалов.

 

Ректор Вищої школи індивідуальної та Публічної Безпеки “AПЕЙРОН” Юліуш Пивоварський ознайомив присутніх із проблематикою досліджень закладу та зауважив високий рівень фахівців-учасників круглого столу. Завідувачка кафедри іноземних мов Школи п. Марта Панків та канцлер п. Барбара Пивоварська зупинилися на перспективах співпраці: підготовка методичних рекомендацій; проведення спільних наукових досліджень, конференцій; Інтернет-студій. Результатом круглого столу стала рамкова угода щодо організації і проведення чемпіонату світу з національного виду боротьби - хортингу в Польщі.

 

В роботі круглого столу взяли участь керівник Центру обслуговування клієнтів Науково-Дослідного Центру Протипожежної охорони ім. Ю.Тулішковського з Державного дослідного інституту (CNBOP-PIB) п. Юлія Мазур та завідувач кафедри, доктор технічних наук з Празької Поліцейської академії п. Йозеф Сабол.

 

Гостям було презентовано добірку наукової продукції Інституту, черговий номер журналу «Теорія та методика хортингу».

 

 

Okrągły stół (dyskusja) "Określenie współpracy w zakresie edukacji i rozwoju osobowości"

(polska wersja wiadomości)

 

22 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Instytutu Badań Problemów Edukacji Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy odbył się okrągły stół (dyskusja) "Określenie współpracy w zakresie edukacji i rozwoju osobowości", z udziałem naukowców laboratoriów Instytutu i zagranicznych gości - przedstawiciele Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego і Indywidualnego "Apeiron" (m. Kraków, Polska), Państwowy Instytut badawczy (CNBOP-PIB, m. Kraków, Polska), Akademia policyjna w Czechach (m. Praha).

  

W swojemu pozdrowieniu, dyrektor Instytutu akademik Pan Ivan Bekh skoncentrował się na potrzebie rozszerzenia międzynarodowego dialogu między naukowcami, pedagogami, lekarzami i podkreślił wspólny cel - wychowanie obywatela-patriota, gotowego do wzięcia odpowiedzialności za rozwój państwa, bezpieczeństwa narodowego, promocji pokoju i harmonię w społeczeństwie.

  

Wicedyrektor Instytutu Problemów Edukacji Pan Aleksandr Melnyk przedstawił badania naukowe Instytutu Badań. W celu omówienia perspektyw współpracy przyczyniły się młodszy badacz w laboratorium stowarzyszeń dziecięcych (teraz - obywatelskiej i moralnej edukacji) Pan Władyslaw Bełan, który po polsku opowiedział o działaniach Ukraińskiego społecznego ruchu dziecięcego "Szkoła bezpieczeństwa", prezes Federacji sportu wojskowego Horting, starszy trener sportów nieolimpijskich Pan Stanislaw Fedorow, Wiceprezes Światowej Organizacji Hortingu Pan Aleksandr Bereżnyj. Do gości i uczestników okrągłego stołu na temat specyfiki kształcenia wojskowo-patriotycznego środkami Hortingu po angielsku zwracał badacz laboratorium rozwoju fizycznego, prezes federacji ukraińskiej  "Police Horting" Pan Borys Shapovalov.

  

Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego і Indywidualnego "Apeiron" Pan Juliusz Piwowarski powiedział o problemach badań w Instytucie i zwrócił uwagę na wysoki poziom ekspertów biorących udział w okrągłym stole. Naczelnik Wydziału języków obcych Szkoły Pani Marta Pańkiw i Pani kanclerz Barbara Piwowarska zatrzymali się na perspektywach współpracy: przygotowanie rekomendacji metodologicznych; wspólne badania naukowe, konferencje; Studia internetowe. Wynikiem okrągłego stolu byla umowa ramowa w sprawie organizacji i przeprowadzania mistrzostwa świata z rodzaju narodowego sportu - Hortingu w Polsce.

 

Okrągły stół uczestniczyli szef Centrum Obsługi Klientów Centrum Badawczego ochrony przeciwpożarowej im. Ju. Tuliszkowskiego z Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB) Pani Julia Mazur i Naczelnik Wydziału, doktor habilitowany z Prażskiej Akademii Policyjnej Jozef Saboł.

 

Gościom zaprezentowano kompilacja produkcji naukowej Instytutu, następny numer czasopisma "Teoria i metodyka Hortingu".

 

Tłumaczenie tekstu z języka ukraińskiego - Władysław Bełan, młodszy badacz w łaboratorium obywatelskiej i moralnej edukacji. 

 

Архів