Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

23.05.2016

Круглий стіл «Теорія і практика професійної орієнтації та кар’єрного консультування учнівської молоді»

 

У рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки 19 травня 2016 року відбувся круглий стіл «Теорія і практика професійної орієнтації та кар’єрного консультування учнівської молоді».

Організатори заходу: Інститут проблем виховання НАПН України і Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

У роботі круглого столу взяли участь наукові співробітники, аспіранти і докторанти Інституту проблем виховання НАПН України, Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, Інституту рефлексивних досліджень і спеціалізації, Старопольської вищої школи (м. Варшава, Польща),  керівники та педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів Києва, Вінниці, Кривого Рогу, Ржищева.

 

 

Під час проведення круглого столу відбулося обговорення низки актуальних питань теорії та практики професійної орієнтації та кар’єрного консультування учнівської молоді за такими напрямами: професійна орієнтація та кар’єрне консультування: сучасні виклики;  науково-методичне й інформаційне забезпечення професійної орієнтації і консультування з професійної кар’єри учнів середніх загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів;  професійна орієнтація учнів основної і старшої школи в умовах допрофільного й профільного навчання;  організація консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів, технології кар’єрного розвитку особистості; напрями вдосконалення підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення та кар’єрного розвитку засобами професійної орієнтації.

 

 

За результатами обговорення було актуалізовано соціально-економічну і психолого-педагогічну значущість професійної орієнтації та консультування з професійної кар’єри, узагальнено досвід науково-методичного й інформаційного забезпечення професійної орієнтації та кар’єрного консультування учнів середніх загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, окреслено перспективи і напрями розвитку профорієнтаційної роботи та кар’єрного консультування в Україні, сформульовано рекомендації круглого столу.

 

 

 

Рекомендації круглого столу«Теорія і практика професійної орієнтації та кар’єрного консультування учнівської молоді».

   

 

1. Представляти отримані науковцями наукових установ НАПН України результати науково-дослідної та практичної діяльності стосовно професійної орієнтації та кар’єрного консультування учнівської молоді органам управління освітою, органам місцевого самоврядування, навчальним закладам, роботодавцям, громадським організаціям тощо,  використовувати згадані результати при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів, експертних висновків, програм розвитку освіти, пропозицій до нормативно-правових актів стовно освіти тощо. Більш активно висвітлювати у засобах масової інформації діяльність і науковий доробок  наукових  установ НАПН України щодо забезпеченню професійного самовизначення учнівської молоді, її підготовки до проектування та реалізації професійної кар’єри.

 

2. Активізувати роботу з розробки й вдосконалення програмно-методичного забезпечення профорієнтаційної роботи у закладах освіти, організаційно-нормативного і психолого-педагогічного супроводу професійної орієнтації і консультування з професійної кар’єри учнівської молоді. 

 

3. При здійсненні науково-дослідної роботи вивчати, екстраполювати та адаптувати відповідний зарубіжний досвід, насамперед – країн ЄС, США та Канади, з метою його використання у вітчизняній системі освіти.

 

4. Активізувати впровадження розроблених співробітниками лабораторії трудового виховання Інституту проблем виховання НАНП України програмно-методичних комплексів забезпечення професійного самовизначення учнів основної і старшої школи в умовах допрофільної підготовки і профільного навчання, що створені для забезпечення реалізації програм профорієнтаційних курсів «Людина і світ професій» для учнів 8–9-х кл. і «Побудова кар’єри» для учнів 10–11-х кл.

 

5.   Підтримати ініціативу лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України щодо створення Центрів розвитку кар’єри при професійно-технічних навчальних закладах.

 

6. З метою підвищення дієвості профорієнтаційної роботи більш активно залучати педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів до розробки нових і вдосконалення діючих програм з профорієнтації, рекомендацій щодо їх реалізації, відповідних навчальних і навчально-методичних посібників.

 

7. Науковим підрозділам НАПН України активізувати співпрацю з громадськими об’єднаннями й організаціями, роботодавцями та іншими соціальними партнерами з метою підвищення ефективності підготовки учнівської молоді до професійної діяльності. 

 

Архів