Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

13.01.2018

Проблема формування національно-культурної ідентичності об’єднала науковців лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України та магістрантів ВНЗ та викладачів ЧНУ та ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Питання ідентичності особливо загострюються в перехідні періоди - періоди суспільної кризи, коли трансформуються й ламаються усталені соціальні зв’язки, норми співжиття, поведінкові стереотипи. У час загострення соціальних конфліктів ми можемо спостерігати кризу ідентичності як індивідуальної, так і колективної. Проявом такої кризи може бути заперечення культури, розпад колективної пам’яті, що представлена традиціями, втрата віри у спільне майбутнє, дисгармонія між дійсним і описовим образом себе, суперечності в сприйнятті історії та трактуванні подій та фактів, невідповідність між уявленнями культури про саму себе і її образами в інших культурах, і, відповідно, почуття неповноцінності відносно більш досконалих культур.
Революція Гідності, яка розпочалася у 2014 році розділила історію нашої країни, історію нашої пам’яті на чіткі «ДО» і «ПІСЛЯ», заставила змінити пріоритети, визначитися з ціннісними орієнтаціями. Національно-культурна ідентичність сучасної молодої людини, яка проживає в гірському віддаленому селі чи місті, тісно пов’язана з культурою та традиціями рідного народу, із співвідношенням свого рідного краю, отчого дому, своєї малої батьківщини, з традиціями та культурою свого регіону - Буковини, Прикарпаття, Закарпаття.Результат зниження значимості національної культури веде до криз та руйнувань національної, релігійної й культурної ідентичності. А руйнування національно-культурної ідентичності призводить до формування нових ідентичностей, заснованих на інших принципах самоідентифікації. Такі складні історичні періоди, які переживає наша країна, позначені особливою рефлексією в свідомості людей і суспільства щодо пошуку власної ідентичності. Особистісні потреби, поведінкові стереотипи, базова культура особистості все більше визначаються індустрією продукованих «іміджів», образів та ідей, які поширюються культурними практиками масової культури та циркулюють в інформаційних потоках і каналах ЗМІ.
В контексті зазначених викликів сучасності тема on-line вебінару формування національно-культурної ідентичності зростаючої особистості в умовах гірського регіону Українських Карпат об’єднала співробітників творчої навчально-наукової лабораторії міжнародного проекту «Гірська школа Українських Карпат» (завідувач - доцент Інна Червінська), магістрантів кафедри педагогіки початкової освіти (завідувач кафедри професор Марія Оліяр), кафедри фахових методик і технологій початкової освіти (завідувач кафедри професор Надія Луцан) Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», науковців Інституту проблем виховання НАПН України (директор інституту – Іван Бех), викладачів та магістрантів кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( в.о. завідувача Інна Прокоп). Програма Оn-Line вебінару «Концептуальні засади формування національно-культурної ідентичності зростаючої особистості в умовах гірської школи» включала роботу секцій, на яких обговорювалися проблеми впливу глобалізаційних процесів на національну ідентичність, соціокультурні аспекти формування національної ідентичності особистості
школяра та вплив гірського середовища на формування національно-культурної ідентичності та виховання студентської молоді – співробітники лабораторії,
викладачі та магістранти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ); інноваційні підходи до формування національно-культурної ідентичності сучасної особистості – науковці інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ), формування національно-культурної ідентичності учнів загальноосвітніх навчальних закладів регіону Буковинських Карпат у контексті європейського освітнього простору – викладачі та магістранти Чернівецького національний університет імені Юрія Федьковича (м.Чернівці). Учасники вебінару переглянули відеозвернення співробітників лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України , викладачів та магістрантів кафедри педагогіки та методики
початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У своїх відеозверненнях науковці та магістранти вказали на актуальність проблеми, піднятої співробітниками творчої навчально-наукової лабораторії, вказали на затребуваність у навчально-виховному процесі сучасних закладів освіти концепції «Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах». Автори І.Д. Бех, академік, доктор психологічних наук, директор Інституту проблем виховання НАПН України та К.О. Журба, провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання цього ж інституту. Окреслена проблема є на часі в контексті прийняття Закону України «Про освіту», перегукується із «мовним питанням» жителів Закарпаття і Буковини та його реалізації у сучасному освітньому просторі. Із зверненням під час відкриття вебінару до всіх учасників звернулися завідувач лабораторії Інна Червінська, професор Світлана Романюк, провідний науковий співробітник Катерина Журба.З вітальним словом та доповіддю на пленарному засіданні виступили Оксана Кондур, кандидат фізико-математичних наук, професор, заступник декана педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (доповідь на тему: «Модель формування національно-культурної ідентичності студентської молоді у сучасній інтегративній парадигмі освіти, виховання та управління»). Цікавими були відеодоповіді професорів Олени Будник та Надії Луцан, доцентів Тетяни Близнюк, Наталії Матвеєвої, Ірини Липи, Ярослава Никорака. Велику зацікавленість у магістрантів викликала участь у роботі круглого столу з елементами інтерактивних технологій щодо обговорення концепції «Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах». 
У науковій дискусії взяли участь завідувач лабораторії громадянського та морального виховання Т.К.Окушко, старші наукові співробітники Н.В. Харченко, О. В.Пащенко, Л. М.Сокіл, І.М.Шкільна Сподіваємося, що проведення таких наукових заходів за участю викладачів та магістрантів університетів стане доброю традицією й буде сприяти  розширенню наукового співробітництва між Інститутутом проблем виховання та вищими навчальними закладами України.

 

 

 

Архів