Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

26.03.2018

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

24 квітня 2018 року о 14.00 годині

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 

1. Захист дисертації ДОВГАНЬ НАДІЇ ЮРІЇВНИ

на тему : „Теоретичні і методичні основи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи” на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук за спеціальностями :

13.00.07 – теорія і методика виховання; 13.00.02 – теорія та методика навчання

(фізична культура, основи здоров’я)

 

Науковий консультант:    

 

Бех Іван Дмитрович                                      -   доктор психологічних наук, професор,

                                                                             дійсний член (академік) НАПН України

Офіційні опоненти:

 

Носко Микола Олексійович                        -   доктор педагогічних наук, професор,

                                                                               дійсний член (академік) НАПН України

 

Тимошенко Олексій Валерійович              -   доктор педагогічних наук, професор

 

Сичов Сергій Олександрович                     -   доктор педагогічних наук, професор

 

 

3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

 

4. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього

   розгляду дисертаційних робіт.

 

 

 

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

Архів