Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

27.11.2016

27 грудня 2016 року о 14 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

27 грудня 2016 року о 14.00 годині

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 1. Захист дисертації

ШАХРАЙ ВАЛЕНТИНИ МИХАЙЛІВНИ

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

за спеціальностями 13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему:

 

„ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА”

 

Науковий консультант:

Миропольська Наталія Євгенівна - доктор педагогічних наук, професор

 

Офіційні опоненти: 

Безпалько Ольга Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор

Локарєва Галина Василівна - доктор педагогічних наук, професор

Горбенко Сергій Семенович - доктор педагогічних наук, професор

 

АВТОРЕФЕРАТ

  

автореферат

 

2. Захист дисертації

ШКОЛЯР ЛІЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.05  ̵̶  соціальна педагогіка на тему:

 

„СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДИТЯЧИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ У ФРАНЦІЇ”

 

Науковий керівник:

Петрочко Жанна Василівна - доктор педагогічних наук, професор

 

Офіційні опоненти:

Сейко Наталія Андріївна - доктор педагогічних наук, професор

Касьянова Ольга Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент

 

АВТОРЕФЕРАТ 

  

автореферат

 

3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

 

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

 

Архів