Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

25.12.2016

24 січня 2017 року о 14.00 годині

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

Порядок денний:

 

1. Захист дисертації АЛЄКСЄЄНКО ТЕТЯНИ ФЕДОРІВНИ

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

за спеціальностями

13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему:

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСНОВ СУЧАСНОГО СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ

 

Науковий консультант:    

 

Бех Іван Дмитрович                                    -   доктор психологічних наук, професор,

                                                                             дійсний член НАПН України

                                                                        

Офіційні опоненти:

 

Безпалько Ольга Володимирівна             -   доктор педагогічних наук, професор

 

Харченко Сергій Якович                           -   доктор педагогічних наук, професор

 

Сопівник Ірина Віталіївна                        -   доктор педагогічних наук, доцент

 

 

 

2. Захист дисертації

 

ГЛУШКО НАДІЇ ВАСИЛІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.05 –  соціальна педагогіка на тему:

 

„СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДЕЗАДАПТОВАНИХ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОФЕСІЙНИХ ЛІЦЕЯХ”

 

Науковий керівник:

 

Супрун Микола Олексійович                    -   доктор педагогічних наук, професор

                                                                             

Офіційні опоненти:

 

Коношенко Сергій Володимирович         -   доктор педагогічних наук, доцент

                                                                               

Котловий Сергій Анатолійович                -   кандидат педагогічних наук

 

 

 

 

 

Засідання відбудеться у приміщенні

 

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

 

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

25 січня 2017 року об 11.00 годині

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

Порядок денний:

 

1. Захист дисертації СІРЕНКО АЛЛИ ЄВГЕНІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка на тему:

ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УПЕВНЕНОСТІ

В СОБІ У ГРУПОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Науковий керівник:     

 

Рейпольська Ольга Дмитрівна                -   кандидат педагогічних наук, доцент

                                                                        

                                                                        

Офіційні опоненти:

 

Рогальська-Яблонська Інна Петрівна    -   доктор педагогічних наук, професор

 

Мельник Наталія Іванівна                        -   кандидат педагогічних наук

 

 

 

2. Захист дисертації

 

НЄМЦЕВОЇ ТЕТЯНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему:

 

„ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”

 

Науковий керівник:

 

Назаренко Галина Анатоліївна                -   доктор педагогічних наук,

                                                                             старший науковий співробітник

                                                                              

Офіційні опоненти:

 

Кучинська Ірина Олексіївна                     -   доктор педагогічних наук, професор

                                                                              

Бабкіна Майя Іванівна                               -   кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Засідання відбудеться у приміщенні

 

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх

Архів