Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

29.04.2016

31 травня 2016 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

31 травня 2016 року о 14.00 годині 

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 1. Захист дисертації

ЗЕРКАЛІНОЇ ГАННИ РОМАНІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка на тему:

 

„ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ”

 

Науковий керівник:

Любарська Ольга Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент

 

Офіційні опоненти: 

Безпалько Ольга Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор

Пожидаєва Оксана Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент

 

АВТОРЕФЕРАТ

  

автореферат

 

2. Захист дисертації

РУДЕНКО ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07  ̵̶  теорія і методика виховання на тему:

 

„ВИХОВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КООПЕРАТИВНИХ ТЕХНІКУМІВ І КОЛЕДЖІВ”

 

Науковий керівник:

Журба Катерина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

Офіційні опоненти:

Тернопільська Валентина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор

Овчарук Оксана Василівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

АВТОРЕФЕРАТ 

  

автореферат

 

3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

 

4. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій

для попереднього розгляду дисертаційних робіт.

 

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

 

Архів