Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

02.05.2018

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

29 травня 2018 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

  Порядок денний:

 

1. Захист дисертації ГОНЧАР ЛЮДМИЛИ ВІКТОРІВНИ

 

на тему : „ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН”

на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук за спеціальністю

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

Науковий консультант:    

 

Бех Іван Дмитрович                                      -   доктор психологічних наук, професор,

                                                                               дійсний член (академік) НАПН Укр

Офіційні опоненти:

 

Шевченко Галина Павлівна                        -   доктор педагогічних наук, професор

                                                                                дійсний член (академік) НАПН України

Федяєва Валентина Леонідівна                   -   доктор педагогічних наук, професор

 

Сопівник Ірина Віталіївна                           -   доктор педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

2. Захист дисертації ШУЛЬГИ ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ

 

на тему : „ РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ МАЛЮВАННЯ ”

 на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка

 

Науковий керівник :    

 

Михайлова Лариса Миколаївна                 -   кандидат педагогічних наук, доцент

                                                                             

Офіційні опоненти:

 

Семенов Олександр Сергійович                 -   доктор педагогічних наук, доцент

 

Половіна Олена Анатоліївна                       -   кандидат педагогічних наук, доцент

 

3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

 

4. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього

   розгляду дисертаційних робіт.

 

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

Архів