Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

02.04.2018

Оголошення!

Шановні колеги!

Приймаємо листи-заявки на продукцію, підготовлену науковими співробітниками Інституту проблем виховання НАПН України за результатами НДР:

1. Поряд і разом : соціалізуємо старшого дошкільника : навчально-методичний посібник / Рейпольська О. Д., Гавриш Н. В., Рагозіна В. В., Маршицька В. В., Острянська О. А., Васильєва С. А., Шкляр Н. А., Луценко В. О. – 2018 (12 д. а).

2. Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях : методичний посібник. / Окушко Т. К., Петрочко Ж. В., Кириченко В. І., Харченко Н. В., Сокол Л. М., Пащенко О. В., Любич О. І. – 2018 (10 д. а.).

3. Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи на уроках мистецтва та в позаурочний час : монографія / Комаровська О. А., Миропольська Н. Є., Ничкало С. А., Руденко І. В., Денисюк І. С.  – 2018 (6,0 д. а.).

 

Продукцію заплановано до друку в 2018 році.

Для безоплатного отримання продукції (на вибір) необхідно надіслати до 19 квітня лист-заявку (зразок додається) поштою за адресою: Інститут проблем виховання НАПН України, 4-поверх, вул. М. Берлинського, 9, м. Київ, 04060.

Просимо бути уважними при оформленні листа-заявки. Оскільки видання друкуються за державні кошти і передаються безкоштовно, він має бути на бланку установи, мати реєстраційний номер, підпис першої особи й печатку установи. Копії, факси, відскановані варіанти листів не приймаються.

Контактні особи:

Васильєва Світлана Андріївна, к.п.н., старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання, 0662845856, vasilievasa@i.ua

Харченко Наталія Вікторівна, к.п.н., старший науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання, 0974433343, tytizaraz@gmail.com

Денисюк Інна Сергіївна, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти, 0680375075, inna_denysiuk@ukr.net

 

 

Посилання для скачування бланку тут: - Бланк закладу освіти

(зразок)

Директору

Інституту проблем виховання

НАПН України

академіку Беху І. Д.

 

___________________________ (назва закладу) просить безоплатно передати до бібліотечних фондів наукову продукцію з метою її впровадження у освітній процес закладу:

 

1.

Монографія «Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи на уроках мистецтва та в позаурочний час» (Комаровська О. А., Миропольська Н. Є., Ничкало С. А. та ін.)

– ___ примірники

(вказати необхідну кількість примірників)

2.

Навчально-методичний посібник «Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника» (Рейпольська О. Д., Гавриш Н. В., Рагозіна В. В., Маршицька В. В. та ін.)

– ___ примірники

(вказати необхідну кількість примірників)

3.

Методичний посібник «Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях» (Окушко Т. К., Петрочко Ж. В., Кириченко В. І., Харченко Н. В. та ін.)

– ___ примірники

(вказати необхідну кількість примірників)

Найменування і адреса отримувача:________(вказати адресу за зразком: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, вул. Громницького, 1, м. Тернопіль, 46027).

Адреса бібліотеки закладу:________(якщо вона відрізняється від основної вказаної вище адреси). 

Форма власності:комунальна/державна (вказати форму власності).

Найменування і адреса ради, якій підпорядкований заклад:___________

(наприклад : Тернопільська обласна рада …..).

Контактна особа: ___________________________________________

(зазначити контактну особу, яка прийматиме наукову продукцію (ПІБ повністю) та її номер телефону).

 

 

 

Директор                                                                     (вказати ПІБ)

Підпис, печатка установи

Архів