Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

24.10.2015

22 жовтня Інститутом проблем виховання НАПН України проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі». У роботі конференцію брав участь Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Миколайович Кулеба.

 

 

 

Мета конференції: консолідувати науково-практичні сили дослідників, педагогів щодо вироблення єдиних концептуальних засад виховання підростаючої особистості, ствердження спільної позиції щодо змісту і технологій створення інноваційного особистісно орієнтованого середовища в складних сучасних умовах розвитку українського суспільства.

 

 

Захід проходив в м. Києві на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Для роботи на конференції зареєструвалося 114 осіб, серед яких наукові співробітники Інституту проблем виховання, аспіранти і докторанти, представників ВНЗ, інших організацій, педагогів-практиків з різних областей України.

 

 

У контексті мети конференції й актуальних аспектів заявленої теми на пленарному засіданні доповідачами було ґрунтовно розкрито проблеми:

- міжнародних та вітчизняних орієнтирів забезпечення прав дитини (Кулеба Микола Миколайович, Уповноважений Президента України з прав дитини).

 

 

- механізму довільної спонуки в оволодінні вихованцем духовною цінністю (Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України);

 

 

- особистості у контексті становлення інтелектуального суспільства (Бех Володимир Павлович, директор Інституту управління та економіки освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор);

 

 

- діалогічності освітнього простору як основи самореалізації особистості (Комаровська Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України).

 

 

Своє бачення стану і перспектив процесу особистісного розвитку дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі учасники конференції висловили на п’ятьох секціях:

Секція 1. Духовно-моральне самоствердження особистості в умовах суспільних оновлень.

Секція 2. Особистісний розвиток дітей та молоді в різних соціальних інституціях.

Секція 3. Професійне та особистісне самовизначення учнівської молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі.

Секція 4. Потенціал сучасних виховних технологій у роботі з дітьми різного віку.

Секція 5. Формування просоціальної поведінки дітей та молоді в патріотично спрямованому освітньому середовищі.

У підсумку конференції було узагальнено результати роботи секцій, а також внесено і обговорено пропозиції до її резолюції.

 

 

 

Архів