Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

01.04.2018

Співробітники Інституту проблем виховання взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Соціальне виховання: від традицій до сучасності", яка відбулася на базі НПУ імені М.П.Драгоманова 29 березня 2018 року.
Метою конференції стала консолідація науково-практичних сил дослідників, фахівців освітньої та соціальної сфери щодо пошуку спільної позиції у визначенні наукових засад соціального виховання особистості; визначення стану, тенденцій, напрямів та актуальних проблем соціального виховання дітей та молоді в сучасних умовах розвитку українського суспільства. 
Інтерес учасників конференції викликали доповіді провідних вчених Інституту проблем виховання: І.Д. Беха (директор Інституту проблем виховання академії НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор): «Соціальне виховання – від витоків до сучасного контексту»;Ж. В. Петрочко (заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання академії НАПН України, доктор педагогічних наук, професор): «Суспільно-державницькі цінності як аксіологічна основа соціального виховання в сучасній Україні».
У виступах учасників конференції було порушено такі аспекти сучасного соціального виховання як: відображення сутності суспільного розвитку України: освіта і соціальне становлення особистості; історико-педагогічні засади та розвиток соціального виховання дітей та молоді в Україні; аксіологічні засади соціального виховання; соціально-психологічні чинники особистісного становлення дітей та молоді; європейський та вітчизняні вектори управління якістю соціального виховання дітей та молоді; проблеми модернізації й ефективності процесу соціального виховання; сучасні тенденції соціально-педагогічної роботи в Україні.
Учасники конференції відзначали, що відповідно до соціально-політичних та соціально-економічних перетворень в українському суспільстві різко збільшилась кількість дітей та молоді, які потребують підтримки, захисту і допомоги фахівців, а саме соціальних педагогів та педагогів-організаторів. 
Всебічне обговорення проблеми конференції дозволило ухвалити такі рекомендації для виконання галузевих міністерств:
• створити робочу групу, яка обґрунтує необхідність повернення в перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти самостійної спеціальності «Соціальна педагогіка» з окремим шифром до галузі знань «23 – Соціальна робота», або освітньої програми «Соціальна педагогіка» до галузі знань «01 – Освіта/Педагогіка»;
• поглибити вивчення зарубіжного досвіду країн-членів ЄС та Канади з підготовки фахівців за спеціальністю «Сціальна педагогіка» для подальшої імплементації цього досвіду на теренах української вищої освіти; 
• створити фінансові та організаційно-методичні умови для підтримки становлення освітньої програми «Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю», що забезпечить підготовку педагогів-організаторів соціально-виховної роботи для закладів освіти;. 
• ініціювати створення робочої групи по розробці рекомендації щодо відкриття посади «Молодіжний працівник» у класифікаторі посад України;
• залучати провідних вчених закладів вищої освіти та дослідних інститутів для здійснення підготовки працівників для молодіжних центрів з числа фахівців, що мають кваліфікацію соціальних педагогів та педагогів-організаторів. 

 

Архів