Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

11.04.2016

Звітна науково-практична конференція “Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал”


7 квітня 2016 р. в Інституті проблем виховання НАПН України відбулася звітна науково-практична конференція “Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал”.

 

З вітальним словом виступила академік-секретар Відділення педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України  Ольга Василівна Сухомлинська.

 

 

У контексті мети конференції на пленарному засіданні доповідачами було ґрунтовно розкрито проблеми:

- концепції Я-центрованого духовно-розвивального виховання: парадигмальні ознаки (Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України);

 

 

- сходження особистості до професії: теорія і практика (Мельник Олександр Васильович, заступник директора з наукової  роботи Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

 

 

- виховання моральної самосвідомості школярів у сучасних умовах (Катерина Олександрівна Журба, провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

-  науково-методичне забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу (Олег Леонідович Морін, старший науковий співробітник трудового виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

- формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку у світлі нових соціокультурних умов (Людмила Вікторівна Гончар, завідувач лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

- проблеми і перспективи екологізації освітнього простору загальноосвітньої школи (Ольга Леонідівна Пруцакова, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

- військово-патріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у позакласній роботі (Олександр Іванович Остапенко, провідний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя, кандидат педагогічних наук).

 

Своє бачення стану і перспектив процесу особистісного розвитку дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі учасники конференції висловили на п’ятьох секціях:

 

Секція 1. Теоретико-методологічні орієнтири досліджень сучасного виховного процесу.  Керівники секції: Комаровська Оксана Анатоліївна, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник; Гуцан Леся Андріївна, завідувач лабораторії трудового виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

 

Секція 2. Науково-теоретичне підґрунтя виховання особистості. Керівники секції Федорченко Тетяна Євгенівна, головний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інститут проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук; Гончар Людмила Вікторівна, завідувач лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

 

 

Секція 3. Зміст і технології сучасного виховання дітей та учнівської молоді.

Керівники секції:Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Маршицька Вікторія В’ячеславівна, завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

 

 

Секція 4. Виховний процес у різних соціальних структурах.

Керівники секції: Алєксєєнко Тетяна Федорівна, завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Окушко Тетяна Костянтинівна, завідувач лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

 

 

Секція 5. Виховний потенціал освітнього процесу.

Керівники секції: Остапенко Олександр Іванович, провідний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інститут проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук; Пруцакова Ольга Леонідівна, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

  

Під час конференції були обговорені теоретичні аспекти сучасного виховного процесу, питання виховання ціннісних орієнтацій дітей та учнівської молоді у різних соціальних структурах, професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу та ін.

 

 В рамках конференції відбувся круглий стіл „Актуальні проблеми патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в сучасних умовах”. Модераторами круглого столу виступили  Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України та Журба К.О., провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

 

 

 

У підсумку конференції було узагальнено результати роботи секцій, а також  обговорено проект резолюції.

 

 

 

Архів