Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

06.04.2017

Інститут проблем виховання  Н А П Н  України

оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади

заступника директора з наукової роботи.

       Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною мовою, науковий ступінь доктора наук  або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на  посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менш як 5 років, високі моральні якості та організаторські  здібності.

   Особи, які  бажають взяти участь  у конкурсі, подають такі документи:

          -   заяву на участь у конкурсі на ім'я директора Інституту;

-         особовий  листок з обліку кадрів з фотографією;

-         автобіографію;

-         копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

        - довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових  попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого  постановою КМ України від 27.09.2000 р.     № 1465;

-         довідку про наявність або відсутність судимості;

-         інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили  корупційні  правопорушення;

-         копію паспорта, засвідчену претендентом;

-         копію трудової книжки;

-         письмову згоду на обробку персональних даних.

       Копії зазначених  документів (окрім копії паспорта) засвідчуються за основним місцем роботи або нотаріально

       Прийом документів здійснюється протягом двох місяців за адресою:  04060, м. Київ – 60, вул. М.Берлинського, 9, кім.411.Телефон для довідок 440-34-85.

          

Архів