Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

99

28.11.2016

Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"

З 24 по 26 листопада 2016 року Інститут проблем виховання НАПН України приймав активну участь в ХІ-й Міжнародній науково-практичній конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору".

Так, у  тренінгу-марафоні "Навчання-Якість-Моніторинг", що відбувся у другий день конференції від Інституту проблем виховання НАПН України було представлено чотири презентацію-прев'ю:
1. "Сучасна стратегія мистецької освіти" (Миропольська Н.Є., Комаровська О.А.).
2. "Як підготувати педагогів до застосування дитиноцентричного підходу в процесі формування соціальної компетентності у дитини дошкільного та молодшого шкільного віку" (Рейпольська О.Д., Острянська О.А.).
3. "Виховання моральної самосвідомості особистості у сучасних викликах часу" (Журбп К.О., Шкільна І.М.).
4. "Актуальні проблеми соціальної педагогіки: досвід розв'язання" (Малиношевський Р.В., Жданович Ю.М., Куниця Т.Ю.).

У третій день конференції Інститут проблем виховання НАПН України представлено презентацією-прев'ю "Професійне самовизначення учнівської молоді: тенденції і пріоритети" (Гриценок Л.І.).

 ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"

 

Детальна програма участі в конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору»Інституту проблем виховання НАПН України

представлена нижче:

 

  1. 1.      

Лекція на пленарному засіданні

 

24.11.2016

10.00

Перший блок

 

Chamber Plaza (Конгрес-хол Grand Hall - вул. Велика Житомирська, 33.

Проїзд: метро "Золоті Ворота", "Майдан Незалежності", міський транспорт до «Львівська Площа»)

 

«Цінність як геном духовного універсуму особистості»

Бех Іван Дмитрович,доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України

  1. 2.      

Майстер-клас

 

24.11.2016

орієнтовний початок  з 14.00

Презентаційна сесія

 

 

 ChamberPlaza(Конгрес-хол GrandHall- вул. Велика Житомирська, 33.

Проїзд: метро "Золоті Ворота", "Майдан Незалежності", міський транспорт до «Львівська Площа»)

«Тематична руканка як важливий складних тренінгу з національно-патріотичного виховання»

Тренери:

Петрочко Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України;

Кириченко Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя роботи Інституту проблем виховання НАПН України

Ключові питання:

- роль і значення тематичної руханки;

- практичне відпрацювання руханок на національно--патріотичну тему;

- можливості використання руханок на національно--патріотичну тему під час інших форм роботи

2

Майстер-клас

 

24.11.2016

Презентаційна сесія

 

 

 Chamber Plaza (Конгрес-хол Grand Hall - вул. Велика Житомирська, 33.

Проїзд: метро "Золоті Ворота", "Майдан Незалежності", міський транспорт до «Львівська Площа»)

«Екологізація освітнього простору»

Тренери:

Пруцакова Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України;

Колонькова Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України

     Ключові питання:

-     підрахунок екологічного сліду;

-     визначення термінів і критеріїв («екологізація», «освітній простір», «екологізація освітнього простору» - мозковий штурм);

-     обмін досвідом екологізації;

-     рольова гра  «Машина часу» про перспективи і етапи екологізації освітнього простору.

3

Презентаційний майданчик

 

24.11.2016

Презентаційна сесія

 

 Chamber Plaza (Конгрес-хол Grand Hall - вул. Велика Житомирська, 33.

Проїзд: метро "Золоті Ворота", "Майдан Незалежності", міський транспорт до «Львівська Площа»)

 «Дитячі громадські організації України: панорама досвіду»

Окушко Тетяна Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, науковий керівник НДР лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України;

 Харченко Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий  співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України

Пащенко Олена Вікторівна, науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання  Інституту проблем виховання НАПН України, координатор Всеукраїнської дитячої спілки  «Екологічна варта».

Запрошені учасники: Негрієнко Алла Олегівна, голова Всеукраїнського громадського руху «Школа безпеки».

       Питання для обговорення: 

- дитяче громадське об’єднання: чи потрібен дитячий рух?

- механізми реалізації права участі дітей у житті суспільства, успішні практики; сприяння держави і громадянського суспільства у розвитку дитячого руху у сучасних соціокультурних умовах;

- дитячі соціальні ініціативи у вимірах сьогодення;

- міжнародне партнерство дитячих організацій як  позитивний  потенціал розвитку;

- презентація  результатів наукових досліджень  з проблеми.

4

Презентація

 

25.11

 

 

 Міжнародний _конгрес-_центр _«Український _Дім» _(Конгрес-хол та «Кобзарська світлиця» - вул. Хрещатик 2.)

«Стратегія шкільної мистецької освіти на сучасному етапі»

Комаровська Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти НАПН України;

Миропольська Наталія Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти, заслужений діяч науки і техніки України.

     Питання для обговорення: 

-                    компетентнісний потенціал мистецької освіти; 

-                    готовність учителя до його реалізації;

-                    динаміка мистецьких уподобань сучасного школяра.

5

Презентація

24.11.2016

Презентаційна сесія

 

 

 ChamberPlaza(Конгрес-хол GrandHall- вул. Велика Житомирська, 33.

Проїзд: метро "Золоті Ворота", "Майдан Незалежності", міський транспорт до «Львівська Площа»)

«Тенденції і пріоритети професійного самовизначення учнівської молоді»

Гуцан Леся Андріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії трудового виховання Інституту проблем виховання НАПН України;

Морін Олег Леонідович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання Інституту проблем виховання НАПН України,;

Гриценок Людмила Іванівна, молодший науковий співробітник лабораторії трудового виховання  Інституту проблем виховання НАПН України

Питання для обговорення:

- вітчизняний і зарубіжний досвід забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді;

- науково-методичне, нормативно-правове й програмно-методичне забезпечення професійної орієнтації учнівської молоді;

- професійна орієнтація учнівської молоді в умовах допрофільної підготовки і профільного навчання;

- напрями вдосконалення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю в умовах міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

6

Презентація

 

25.11

 

 

 Міжнародний _конгрес-_центр _«Український _Дім» _(Конгрес-хол та «Кобзарська світлиця» - вул. Хрещатик 2.)

«Актуальні проблеми соціальної педагогіки: досвід їх розвязання»

Алєксєєнко Тетяна Федорівна – докторант Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Жданович Юлія Миколаївна – старший науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Куниця Тетяна Юріївна – старший  науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Малиношевський Руслан Васильович – старший науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Питання для обговорення:

-                    досвід лабораторії у розробціактуальних проблем соціально-педагогічних досліджень;

-                    науковий доробок з проблем: формування базових соціальних цінностей у малих групах школярів; виховання особистості у доброчинній діяльності; соціально-педагогічна підтримка дітей і сімей вимушених переселенців із зони АТО; соціально-педагогічна підтримка дітей груп ризику;

-                    партнерство науки, освіти і практики;

-                    досвід і перспективи міжнародного співробітництва

7

Презентація

 

25.11

 

 

 

 

 

 Міжнародний _конгрес-_центр _«Український _Дім» _(Конгрес-хол та «Кобзарська світлиця» - вул. Хрещатик 2.)

«Виховання моральної самосвідомості особистості у сучасних викликах часу»

Журба Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник . лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України;

Шкільна Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України

    Питання для обговорення:

- сучасні виклики та проблеми виховання моральної самосвідомості особистості;

- основні тенденції виховання моральної самосвідомості особистості;

- сучасні форми і методи виховання моральної самосвідомості особистості;

- перспективи виховання моральної самосвідомості у вищих навчальних закладах. 

8

Презентація

 

25.11

 

 

 Міжнародний _конгрес-_центр _«Український _Дім» _(Конгрес-хол та «Кобзарська світлиця» - вул. Хрещатик 2.)

«Готуємо педагогів до застосування дитиноцентричного підходу в процесі формування соціальної компетентності у дитини дошкільного та молодшого шкільного віку»

Острянська Олена Анатоліїна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

Рейпольська Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторією дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України

       Питання для обговорення:

 - теоретико-методологічні засади проблеми соціалізації людини в онтогенезі;

- соціальне становлення особистості на етапі переходу від дошкілля до школи;

- структура самосвідомості особистості дитини;

- наступність у роботі ДНЗ і початкової школи із проблеми застосування дитиноцентричного підходу у процесі соціального розвитку дитини;

- реалізація педагогічних умов формування соціальної компетентності дітей у просторі дитячої субкультури

9

Презентація фахового видання

Презентація наукового фахового видання

«Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді»

Петрочко Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України

 

 

 Чиренко Н.В.

учасники

учасники

 

Архів