Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

18.10.2015

Інститут проблем виховання НАПН України виступив співорганізатором Форуму українських патріотичних справ «Ми – Українці!», який відбувся 14–16 жовтня 2015 року в Києві

 

Для виконання Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12 червня 2015 року №334/2015 на виконання пункту 2 статті 2 щодо відзначення у 2015 році Дня захисника України 14-16 жовтня 2015 року в Києві відбувся Форум українських патріотичних справ «Ми – Українці!» за участю органів державної влади, представників виховних установ та закладів органів місцевої влади, відповідальних за національно-патріотичне виховання на місцях, та громадських патріотичних організацій України.

Форум українських патріотичних справ «МИ – УКРАЇНЦІ!» став важливою подією, спрямованою на підвищення патріотичного духу суспільства та розроблення подальших кроків у напрямі національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Відкриття Форуму відбулося 14 жовтня в Українському домі. Зокрема, заступник Голови Адміністрації Президента Р. Павленко зачитав привітання від П. О. Порошенка, в якому Президент високо оцінив роботу Форуму українських справ і пообіцяв підтримувати всі починання, які були або ще будуть на практиці втіленими в життя задля виховання українського молодого покоління в дусі українських традицій та патріотизму.

У заході взяли участь більше 300 осіб з різних областей України. Учасники Форуму розглянули питання сучасного змісту та технологій національно-патріотичного виховання, обговорили виховний потенціал громадських організацій та об’єднань у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді, проблеми історичної пам'яті і національно-культурних особливостей зазначеного процесу тощо.

За допомогою Форуму вдалося довести до громадськості інформацію про наміри та конкретні дії щодо вироблення єдиної державної політики та подальшого формування системи національно-патріотичного виховання, проаналізувати досвід роботи державних органів усіх рівнів та громадських об'єднань з патріотичного виховання громадян, механізми впровадження інноваційних підходів в патріотичній роботі з різними категоріями дітей та молоді.

Інститут проблем виховання НАПН України разом з іншими партнерами (Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Міжнародна благодійна установа «Центр Національного Відродження», Інститут українознавства, Український інститут національної пам’яті, Національний центр «Мала академія наук», Національна скаутська організація України ПЛАСТ, Громадська організація «Громадський сектор Євромайдану», ВГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес» та ін.) виступив співорганізатором й активним учасником Форуму.

На пленарному засіданні виступив директор Інституту проблем виховання НАПН України академік І.Д. Бех з доповіддю «Проблема патріотизму у сучасному науково-практичному осмисленні».

 

15 жовтня науковими співробітниками Інституту проведено чотири дискусійних майданчики:

№ 4 «Національно-патріотичне виховання в системі загальної середньої та позашкільної освіти» (Модератор: Валерій Віталійович Мачуський, завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

 

№ 5 «Реалізація сучасних форм та методів національно-патріотичного виховання» (Спікер: Катерина Олександрівна Журба, докторант Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

 

№ 6 «Використання арсеналу мистецтва у патріотичному вихованні дітей та молоді» (Модератор: Оксана Анатоліївна Комаровська, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник);

 

№ 10 «Місце та роль дитячих громадських організацій в системі національно-патріотичного виховання України» (Спікер: Окушко Тетяна Костянтинівна, завідувач лабораторії громадянського та морального виховання Інститут проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник).

 

Майстер-клас № 1 з підготовки педагогів, виховників, представників громадських організацій до національно-патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою тренінгових технологій провели Жанна Василівна Петрочко, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор та Валентина Іванівна Кириченко, завідувач лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук.

 

16 жовтня керівники дискусійних майданчиків на заключному пленарному засіданні представили результати роботи груп й пропозиції до резолюції Форуму. У резолюції було об’єднано пропозиції Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству молоді та спорту України, Міністерству оборони України, Міністерству культури України, науковим установам, інститутам післядипломної педагогічної освіти, місцевим органам виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, організаціям України.

Зокрема, науковим установам, інститутам післядипломної педагогічної освіти рекомендовано:

- спрямувати діяльність на вивчення сучасних виховних систем, розроблення технологій і методик у сфері національно-патріотичного виховання, узагальнення та поширення найкращого інноваційного досвіду у цій сфері;

- активізувати дослідно-експериментальну роботу з національно-патріотичного вихованні на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, громадських організацій та установ;

- здійснювати науково-методичний супровід, удосконалення ресурсного забезпечення щодо національно-патріотичного виховання на всіх рівнях;

- сприяти розробленню програм з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, факультативів, спецкурсів для вдосконалення підготовки педагогічних кадрів на всіх рівнях;

- розробити програму навчального курсу «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді» для студентів вишів та слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також його методичне забезпечення;

- забезпечити на рівні наукових установ (Інститут проблем виховання НАПН України) підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, інших фахівців соціальної сфери щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою інтерактивних технологій;

- проводити всеукраїнські конференції, круглі столи, семінари, укладати та видавати наукові праці, навчальні, навчально-методичні посібники і методичні рекомендації з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді відповідно до положень Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки;

- покращити науково-методичний й інформаційний супровід дитячих громадських організацій щодо впровадження інновацій національно-патріотичного виховання підростаючої особистості.

Форум українських патріотичних справ, безперечно, став ще однією яскравою акцією консолідації зусиль усіх секторів українського суспільства і держави щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді й свідченням небайдужості громадян щодо долі й подальшого розвитку України.

Ж.В. Петрочко, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України.

Архів