Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

28.10.2016

29 листопада 2016 року о 14 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

29 листопада 2016 року о 14.00 годині

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 1. Захист дисертації

САВЧЕНКО ІННИ ДМИТРІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему: 

 

„ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ ДОВІРЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОРОСЛИХ”

 

Науковий керівник:

Кононко Олена Леонтіївна - доктор психологічних наук, професор

 

Офіційні опоненти: 

Безкоровайна Ольга Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор

Гончаренко Алла Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент

 

АВТОРЕФЕРАТ

  

автореферат

 

2. Захист дисертації

ЛІСНЕВСЬКОЇ НАТАЛІЇ ВАЛЕНТИНІВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.08  ̵̶  дошкільна педагогіка на тему: 

 

„ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ”

 

Науковий керівник:

Богініч Ольга Любомирівна - кандидат педагогічних наук, професор

 

Офіційні опоненти:

Андрющенко Тетяна Костянтинівна - доктор педагогічних наук

Лохвицька Любов Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент

 

АВТОРЕФЕРАТ 

  

автореферат

 

3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

 

4. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього 

розгляду дисертаційних робіт.

 

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

 

Архів