Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

29.05.2016

29 червня 2016 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

29 червня 2016 року о 14.00 годині  

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 1. Захист дисертації

НАЗАРЕНКО ГАЛИНИ АНАТОЛІЇВНИ

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07 - теорія і методика виховання на тему: 

 

„ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТИЗМУ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ”

 

Науковий керівник:

Бех Іван Дмитрович - доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України

 

Офіційні опоненти: 

Кучинська Ірина Олексіївна - доктор педагогічних наук, професор

Безкоровайна Ольга Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор

Тернопільська Валентина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор

 

АВТОРЕФЕРАТ

  

автореферат

 

2. Захист дисертації

КОБЗАРЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.07  ̵  теорія і методика виховання на тему: 

 

„ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ”

 

Науковий керівник:

Журба Катерина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

Офіційні опоненти:

Потапчук Тетяна Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор

Червінська Інна Борисівна - кандидат педагогічних наук, доцент

 

АВТОРЕФЕРАТ 

  

автореферат

 

3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

 

4. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього 

розгляду дисертаційних робіт.

 

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.

 

Архів