Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

99

28.10.2016

27 жовтня 2016 р. на базі Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Інститут проблем виховання НАПН України провів Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді".

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Наукові засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»

 

На виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015, 27 жовтня 2016 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».

Організатор заходу – Інститут проблем виховання НАПН України. Конференція проходила на базі Київського військового ліцею імені Івана Богуна. У її роботі взяли участь більше 350 осіб: працівники Інституту проблем виховання НАПН України, інших наукових установ, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти і докторанти, директори та вчителі ЗНЗ, представники ІППО, лідери громадських організацій, інші фахівці соціальної сфери, усі ті, хто небайдужий до долі України.

Метою конференції стала актуалізація питань громадянськості та патріотизму підростаючого покоління в умовах зростання викликів, загроз і змін в українському суспільстві; вичленення вузлових науково-практичних проблем, пошук шляхів партнерської взаємодії у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

У контексті актуальних аспектів заявленої теми на пленарному засіданні доповідачами було ґрунтовно розкрито такі питання: «Патріотичне та громадянське виховання: пункти зіткнення та лінія розмежування» (Бех І.Д.), «Виклики і завдання політики національної пам'яті» (В’ятрович В.М.), «Соціокультурні активи громадянського виховання особистості» (Вербицька П.В.), «Національно-патріотичне виховання у модерному історичному дискурсі» (Журба М.А.), «Українознавчі пріоритети освітньо-виховного процесу в контексті національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (Бойко Т.І.), «Особливості організації військово-патріотичного виховання у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна» (Бугіль В.М.).

Своє бачення стану і перспектив розв’язання проблеми учасники конференції висловили на чотирьох секціях: «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в різних інститутах громадянського суспільства», «Сучасні акценти національно-патріотичного виховання в закладах освіти», «Виховання громадянина-патріота в українському соціальному вимірі: партнерство закладу освіти й сім’ї», «Формування громадянськості учня у просоціальній діяльності».

Учасники конференції підкреслили, що справа формування українця – громадянина-патріота стала одним із пріоритетів діяльності закладів освіти,  структурних підрозділів молоді та спорту, навчальних закладів військового профілю, інших інституцій, громадських організацій. Водночас спостерігаються негативні тенденції: недостатнім є висвітлення у ЗМІ інформації про дії органів влади та громадських організацій у цій сфері; спостерігається невисока компетентність фахівців соціальної сфери, освітян, науковців щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління; невідпрацьовані міжвідомчі механізми партнерської взаємодії щодо створення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

 

За результатами роботи учасники конференції пропонують наступне:

Адміністрації Президента України:

-    проводити моніторинг за станом виконанняСтратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді  на 2016–2020 роки.

  

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів Українизабезпечити:

-    виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді  на 2016-2020 роки, насамперед, через фінансування відповідних програм з Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

-       координацію заходів з популяризації прикладів героїчної боротьби Українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відстоювання демократичного, європейського вибору України;

-                  створити цикл культурно-мистецьких та науково-популярних просвітницьких програм (передач), присвячених історії України та національно-патріотичному вихованню;

-       удосконалення системи інформаційного висвітлення ініціатив та проектів національно-патріотичного виховання через ЗМІ, зокрема шляхом створення рубрик, теле- і радіопередач, присвячених цій тематиці.

-       на виконання рекомендацій парламентських слухань «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист» у напрямі реалізації прав дитини на участь дітей у житті суспільства та ухваленні рішень сприяти затвердженню Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого руху в Україні;

 

Міністерству освіти і науки України, Міністерству молоді та спорту України, Міністерству оборони України, Міністерству культури України:

-    оптимізувати діяльність відомчих структур, які здійснюють наукове та навчально-методичне забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

-       провести інформаційно-просвітницьку кампанію щодо політики національної пам’яті, популяризації історії України, її видатних постатей серед усіх категорій населення;

-         розробити та реалізувати міжгалузеві програми розвитку краєзнавства та історичного культурного туризму для ознайомлення з історією і культурою різних регіонів України;

-     у партнерстві з Міністерством освіти та науки,  Міністерством молоді та спорту та  Міністерством соціальної політики України здійснювати заходи щодо консолідованих дій з надання підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху як важливого складника розвитку громадянського суспільства в Україні;

-       забезпечити зв’язок закладів освіти із закладами культури в пошуках інноваційних форм спільного впливу на особистість у сучасних соціокультурних процесах;

-         здійснювати постійний моніторинг стану національно-патріотичного виховання українців із залученням відповідних соціологічних служб.

 

Науковим установам НАПН України, вищим навчальним закладам:

-       спрямувати діяльність на вивчення сучасних виховних систем, різних форм і методів громадянської діяльності дітей та молоді, розроблення технологій і методик у сфері національно-патріотичного виховання;

-                  досліджувати і ширше використовувати арсенал мистецтва у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді;

-       здійснювати науково-методичний супровід діяльності різних інституцій відповідно до компетенції, удосконалення ресурсного забезпечення щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всіх рівнях, в т.ч. громадянської освіти упродовж життя;

-           розглянути можливість введення у вишах відповідних спецкурсів, спеціалізації з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

-       активізувати дослідно-експериментальну роботу з національно-патріотичного виховання на базі загальноосвітніх, позашкільних, вищих навчальних закладів, громадських організацій та установ;

-    впроваджувати ІТ-технології під час висвітлення питань національно-патріотичного виховання, цивільного захисту населення, першої допомоги тощо;

-       спрямувати зусилля закладів освіти, в т. ч. ВНЗ, на розширення можливостей соціального партнерства на принципах взаємозацікавленого співробітництва з молодіжними та дитячими громадськими організаціями у сфері національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;

-       забезпечити розроблення наскрізних програм «ДНЗ – ЗОШ – ВНЗ», спрямованих на розвиток морально-духовних якостей особистості у контексті національно-патріотичного виховання;

-       сприяти поширенню і обміну досвідом між освітянами, науковцями, педагогічною громадськістю, студентами педагогічних вишів щодо проблематики формування просоціальної поведінки учнів загальноосвітньої школи на різних платформах;

-       сприяти забезпеченню системної роботи з дітьми щодо національно-патріотичного виховання у канікулярний період, в т.ч. у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

-       здійснювати наукові дослідження з питань розвитку дитячого руху, вивченню кращого зарубіжного досвіду з проблем дитячого руху та правого забезпечення громадських організацій, які здійснюють роботу з дітьми;

-    проводити всеукраїнські конференції, круглі столи, семінари, укладати та видавати наукові праці, навчальні, навчально-методичні посібники і методичні рекомендації з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді відповідно до положень Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки;

-       посилити увагу до проблеми соціально-педагогічної підтримки патріотичних почуттів і ціннісно-орієнтованої активності дітей та учнівської молоді  у загальноосвітньому навчальному закладі; розробити та обґрунтувати методичне забезпечення соціально-педагогічної підтримки патріотичного виховання дітей з сімей вимушених переселенців;

-    покращити науково-методичну та інформаційну підтримку дитячих громадських організацій щодо впровадження інновацій національно-патріотичного виховання підростаючої особистості.

 

Інститутам післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітнім навчальним закладам:

-       спрямувати діяльність на узагальнення та поширення найкращого інноваційного досвіду у сфері національно-патріотичного виховання;

-       акцентувати увагу на військово-патріотичному вихованні, формах і методах здійснення профорієнтаційної роботи серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України;

-  сприяти розробленню програм з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, факультативів, спецкурсів для вдосконалення підготовки педагогічних кадрів на всіх рівнях;

–     забезпечити підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, інших фахівців соціальної сфери, лідерів учнівського самоврядування  щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою інтерактивних технологій, в тому числі за програмами Інституту проблем виховання НАПН України «З Україною в серці», «Окрилені Україною»;

-  ширше використовувати арсенал мистецтва у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді; посилити увагу до виховання у педагогів мистецтва, які працюють у різних типах навчальних закладів, їх особистісної мобільності і гнучкості в орієнтуванні в  сучасних інформаційних потоках, готовності до мистецького діалогу з вихованцями на засадах поваги і толерантності, прийняття їхньої позиції;

-       сприяти впровадженню у практичну діяльність позашкільних навчальних закладів змісту і педагогічні засоби формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу, базовою серед яких патріотизм;

-  популяризувати кращі практики громадських об’єднань учнівської молоді у національно-патріотичному вихованні;

-  активніше використовувати партнерство навчальних закладів із сім’єю, соціальними інституціями та інститутами громадянського суспільства;

-       надавати підтримку та сприяти загальноосвітнім навчальним закладам щодо розвитку системи учнівського самоврядування;

-     здійснювати якісну педагогічну підтримку діяльності самодіяльних дитячих об’єднань, сміливіше делегувати повноваження об’єднанням учнівського самоврядування у здійсненні інноваційних форм виховної роботи, підтримувати  дитячі соціальні ініціативи та проекти, які сприяють розширенню соціального досвіду, надають можливість учнівській молоді виявляти свою соціальну активність, усвідомлювати відповідальність за спільну справу.

         

          Місцевим органам виконавчої влади і місцевого самоврядування:

-         активізувати зусилля зі створення та реалізації проектів і програм національно-патріотичного виховання на регіональному, місцевому рівнях та забезпечення їх фінансування;

-         удосконалити співпрацю органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, організаціями щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

 

        Громадським об’єднанням, організаціям:

-       забезпечити широку громадську підтримку процесів національно-патріотичного виховання, підсилити роль та можливості громадських об’єднань у національно-патріотичному вихованні;

-  вивчати й обмінюватися передовим досвідом у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді, удосконалити зміст, форми і методи роботи у цій сфері;

-  ширше використовувати інтерактивні форми роботи, спрямовані на національно-патріотичне виховання дітей та молоді.

 

 

27.10.2016 р., м. Київ

 

 

          Робота секцій        І.Д.Бех та Ж.В.Петрочко вручають нагороди

Архів