Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Науково-дослідні роботи

У 2013 р. завершено 6 науково-дослідних робіт:

 

- Науково-методичне забезпечення професійного самовизначення учнів старших класів в умовах профільного навчання.

- Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

- Технології формування культури екологічної поведінки учнів основної школи.

- Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників.

- Формування превентивного середовища загальноосвітнього навчального закладу.

- Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

У 2012 р. завершено 4 науково-дослідні роботи:

 

- Естетизація навчально-виховного процесу в основній і старшій школі засобами мистецтва.

- Дитяче об'єднання як чинник формування світоглядної позиції особистості.

- Педагогічні умови підготовки учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві.

- Педагогічні умови формування у старших дошкільників цілісного світобачення.

 

 

У 2011 р. завершено 2 науково-дослідні роботи:

 

- Педагогічні засади оптимізації виховного потенціалу навчального процесу у позашкільних навчальних закладах.

- Формування в малих групах школярів базових соціальних цінностей.

 

 

У 2010 р. завершено 6 науково-дослідних робіт:

 

- Навчально-методичне забезпечення нових програм з фізичної культури загальноосвітньої школи.

- Соціально-педагогічні умови профілактики дитячої бездоглядності в умовах великого міста.

- Науково-методичні основи формування екологічно доцільної поведінки учнів загальноосвітньої школи.

- Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сім'ї.

- Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін.

- Науково-методичні засади підготовки учнів 8-9 класів до вибору профілю навчання.

 

 

У 2009 р. завершено 5 науково-дослідних робіт:

 

- Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів.

- Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи в системі інтегративної мистецької освіти.

- Організаційно-педагогічні умови виховання особистості учня в інтернатних закладах нового типу.

- Виховний потенціал дитячих громадських об’єднань України.

- Формування у молодших дошкільників основ компетентності в різних сферах життєдіяльності.

 

 

У 2008 р. завершено 2 науково-дослідні роботи:

 

- Соціалізація особистості у різних виховних середовищах.

- Науково-методичні засади розвитку творчої особистості учнів у позашкільних навчальних закладах різних типів.

 

 

У 2007 р. завершено 6 науково-дослідних робіт:

 

- Соціально-педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

- Науково-методичне забезпечення роботи загальноосвітнього закладу з сім’ями різного типу.

- Виховання гуманістичних цінностей школярів.

- Науково-методичне забезпечення профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в умовах профільного навчання.

- Науково-методичні основи формування екологічної компетентності учнів загальноосвітньої школи.

- Науково-методичні основи фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи в умовах реформування змісту загальної середньої освіти.

 

 

У 2006 р. завершено 4 науково-дослідні роботи:

 

- Методичне забезпечення базового компонента дошкільної освіти в Україні.

- Особистісне становлення дитини у Національної Скаутської Організації України.

- Формування життєвої компетенції вихованців інтернатних закладів.

- Науково-методичні засади фізичного виховання і здорового способу життя студентської молоді.

 

 

У 2005 р. завершено 3 науково-дослідні роботи:

 

- Соціально-педагогічні засади виховання особистості в сучасних умовах.

- Методичне забезпечення змісту мистецької освіти та естетичного виховання в середній загальноосвітній школі.

- Методика виховної діяльності в позашкільних навчальних закладах.