Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Експериментальна діяльність

Витяг із ЗВІТУ

заступника директора з науково-експериментальної роботи

Петрочко Жанна Василівни

ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ РОБОТУ В 2016 р.

Презентація звіту за 2015 рік доступна за посиланням: презентація звіту 2015 

Презентація звіту за 2016 рік доступна за посиланням: презентація звіту 2016

Четвертий рік поспіль Інститут звітується про упровадження результатів НДР. Упровадження – це діяльність, яка передбачає оприлюднення, розповсюдження та використанняпродукції цільовою групою користувачів.

Звіт згідно з вимогами НАПН України стосуєтьсяупроваджених результатів НДР, отриманих за завершеними дослідженнями у звітному (2016) та двох попередніх роках (2015 і 2014). Отож, у 2016 в Інституті проблем виховання було завершено 6 тем, у 2015 – 4, у 2014 – 2 теми. Це важливо брати до уваги під час аналізу показників, представлених у таблицях. Й очікувано, що показники лабораторій, які звітуються про впровадження третій рік, мають бути вищими, ніж ті, які у лише у 2016 р. завершили тему.

Кількість упроваджених результатів НДР, отриманих за завершеними у 2015 і двох попередніх роках, – 29. За видами продукції:  наукова – 11, науково-виробнича – 8, навчальна – 10.

Одним із ключових показників запитуваності й певною мірою якості продукції є кількість базових об’єктів впровадження, що має бути документально підтверджена угодою, актом, іншим документом. Отож, кількість об’єктів упровадження результатів НДР, отриманих за завершеними у звітному та двох попередніх роках, – 326.

На перший погляд кількість об’єктів впровадженні нижча за відповідний попередній період (2015-2013 рр.) – 364 об’єкти. Водночас 326 – це показник, на який ми вийшли без кількості листів-заявок розподілу друкованої продукції, що передбачено у разі державного фінансування. А отже, можемо констатувати, що ми приклали багато зусиль для пошуку альтернативи забезпечення належної кількості об’єктів впровадження.

Із загальної кількості об’єктів впровадження: органи державної влади та місцевого самоврядування – 18, навчальні заклади – 272 (дошкільні – 39, загальноосвітні – 140 (в т. ч. НВК, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії), позашкільні – 35, виші – 36, інші (ІППО – 11, МНВК – 11) – 22), підвідомчі установи НАПН України – 0, інші установи, організації – 36.

У порівнянні з попереднім періодом особливо вирізняється зростання кількості інших установ і організацій як об’єктів впровадження, що свідчить про розширення зв’язків Інституту у громадському секторі.

На сьогодні, найбільшою є кількість об’єктів впровадження у таких лабораторіях:

-         серед тих, що закінчили НДР у 2016 р., – лабораторія громадянського та морального виховання – 49. (тема 1). Підкреслюю, у лабораторій, які завершили роботу в 2016 р., кількість об’єктів впровадження може зростати ще два роки;

-         серед тих, що закінчили НДР у 2015 р., – лабораторія дошкільної освіти і виховання – 77;

-         майже однакової є кількість об’єктів впровадження тем, завершених у 2014 р.

Для здійснення моніторингу впровадження результатів НДР нами було визначено базових 16 показників моніторингу. У звітному році ми дотримувалися такого самого підходу. За 16 показниками у 2016 р. лідерами щодо впровадження стали: лабораторія дошкільної освіти і виховання; лабораторія фізичного розвитку та здорового способу життя (тема 1, превентивне виховання); лабораторія громадянського та морального виховання (тема 1, моральне виховання). Окрім цього, активізувалася робота лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу (тема 2, виховна робота в закладах інтернатного типу).

Додатковим 17 показником моніторингу у 2016 р. стало оприлюднення продукції в Електронній бібліотеці НАПН України, кількість її скачувань, завантажень. Найбільшу кількість скачувань планової продукції мають:

-         серед тих, що закінчили НДР у 2016 р., – лабораторія трудового виховання,

-         у 2015 р. – лабораторія естетичного виховання і мистецької освіти,

-         у 2014 р. – лабораторія позашкільної освіти.

Окремі результати моніторингу по Інституту загалом:

 • 182 укладені угоди, що передбачають упровадження результатів НДР; 128 довідок і 138 актів про впровадження (у цьому контексті лідерами є лабораторія дошкільної освіти і виховання й позашкільної освіти, тема 1. Обидва показники (довідки і акти про впровадження) можна розглядати в сумі. І якщо порівняти цей показник по Інституту з аналогічним за попередній рік, у цьому році він зріс. Однак, потрібно визнати, що це не головне у впровадженні.
 • 158 ліцензійних угод про передачу електронних форматів видань, в т. ч. для розміщення на сайтах установ (у 2015 р. році їх було 9). Це великий результат виконання завдання, яке ми ставили перед собою на звітній вчені раді у попередньому році. У такий спосіб було частково компенсовано відсутність друку планової продукції. Щодо цього найвищі показники мають: лабораторія дошкільної освіти і виховання, фізичного розвитку і здорового способу життя. Підтягти такі показники потрібно лабораторіям позашкільної освіти, соціальної педагогіки, трудового виховання.
 • підготовлено 30 документів, матеріалів з використанням результатів НДР (серед нормативних документів помітним є блок молодіжної політики. Зокрема, за основу взято проект Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні на 2016-2020 рр., розроблений авторським колективом саме нашого Інституту).
 • 7 відзнак НАПН України планової друкованої продукції за звітний період (зокрема, у 2016 р. почесне звання “Лауреат” конкурсу наукових розробок у номінації “науково-методична розробка для вчителів” VIII Міжнародного Форуму «Інноватика в сучасній освіті – 2016» отримав комплект видань лабораторії трудового виховання під керівництвом Л.А. Гуцан).
 • у 2016 р. вперше офіційними авторами державної доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 2009-2016 років стало 7 співробітників Інституту проблем виховання: Г.В.Корнієнко, О.В.Литовченко, В.І.Кириченко, О.О.Єжова, Т.К.Окушко, О.І.Остапенко, Ж.В.Петрочко. Це безперечно визнання і довіра до нашого професіоналізму.
 • сприяла широкому презентуванню результатів НДР активна участь Інституту в серпневій веб-конференції для освітян. Високий інтерес до виступів представників нашого Інституту, велика кількість скачувань відеоматеріалів доводить продуктивність використання можливостей веб-конференцій для популяризації надбань Інституту. Таку практику важливо продовжити і у 2017 році.
 • у 2016 р. мало місце представлення рецензій на планову продукцію у зарубіжних фахових виданнях (публікація в Журнале исследовиний социльной политики, № 14; автор Владислав Бочаров, науковий співробітник РАН, Санкт-Петербург; «Противположные векторы развития детских объєдинений в Украине и России. Окушко Т.К., 2015, монографія «Формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому об’єднанні»).
 • додаткові можливості для впровадження результатів НДР на всеукраїнському і міжнародному рівнях з’явилися після підписання у 2016 р. проекту Еразмус+.

Разом з тим, мають місце й слабкі сторони:

-                     зменшилася кількість подяк, грамот за впровадження результатів НДР (було 64 – стало 38). Найвищі показники тут має лабораторія соціальної педагогіки, лабораторія позашкільної освіти (екологи), трудового виховання і дошкільної освіти і виховання;

-                     недостатньо ми використовуємо для впровадження потенціал круглих столів, презентацій на освітянських виставках;

-                     майже на тому самому рівні залишився показник успішних історій впровадження, хоча історії про впровадження, по-перше, потенційний матеріал для розміщення на сайті закладу; по-друге, основа для статті у ЗМІ місцевого рівня.

Враховуючи зазначене, у подальшій роботі щодо впровадження доцільно звернути увагу на наступне:

1)               не втрачати зв'язок з жодним із об’єктів впровадження;

2)               важливо чітко уявляти динаміку своїх показників моніторингу, зокрема зростання кількості об’єктів впровадження за роками;

3)               у таблиці «Впровадження результатів НДР» не має бути 0, а відтак, ще на початку року, доцільно обговорити з членами лабораторії усі показники, щоб кожен розумів, за якими параметрами буде збиратися й оцінюватися інформація.

4)               доцільно відпрацьовувати способи популяризації успішних історій впровадження своїх експериментальних закладів.

5)               не забувати про своєчасність збору матеріалів, що підтверджують впровадження результатів.

6)               на жаль, іноді трапляються технічні проблеми в Електронній бібліотеці НАПН України, йдеться про зависання програм скачування. Відтак, потрібно своєчасно (відразу після появи текcту у форматі pdf) організовувати процес розміщення інформації в Електронній бібліотеці, моніторити стан розміщених матеріалів і у разі потреби зв’язуватися з адміністратором.

Наші завдання:

-                     Базовим завданням 2017 року залишається розширення бази (кількості) об’єктів впровадження, а не збір додаткових довідок з уже існуючих об’єктів. Не допустимо, щоб за результатами виконання теми було, скажімо, 15-25 об’єктів впровадження. Для цього слід ширше використовувати ресурси Інтернет. Одним із кроків зазначеного може бути інформування про нашу продукцію, її адресу в Електронній бібліотеці на сайті Інституту, на фейсбуці, під час усіх заходів, в яких ми беремо участь.

-                     доцільним є створення кожною лабораторією бази (переліку) своїх потенційних об’єктів впровадження (наприклад, ПНЗ, відповідних кафедр у вишах, ІППО) з зазначенням електронної адреси. За цими адресами рекомендовано відразу після розміщення продукції на сайті Електронної бібліотеки НАПН України робити відповідну розсилку інформації із запрошенням ознайомитися і використовувати нашу продукцію. Наше завдання наблизитися до розуміння відсотку охоплення усіх потенційних об’єктів впровадження.

-                     не залишати поза увагою питання представлення результатів НДР на методологічних семінарах НАПН, інших заходах, передбачених у річному плані роботи НАПН.

-                     необхідно збільшити представлення результатів НДР, перебігу їх впровадження в ЗМІ, фейсбуці, на сайті Інституту. Зокрема, рекомендовано створювати і вести на фейсбуці сторінку теми НДР. Й насамперед розміщувати на ній успішні історії впровадження.

Експериментальна робота

Протягом 2016 року експериментальна робота науковців Інституту проблем виховання НАПН України здійснювалася у 107 базових експериментальних закладах. Всього упродовж 2015 р. здійснювався ‒ 21 експеримент, з них 8 ‒ всеукраїнських. Тобто, у звітний період ми мали 8 експериментальних закладів всеукраїнського рівня, що діяли відповідно до наказів МОН України. Ці експерименти консолідувалися в 3 лабораторіях (лабораторія громадянського та морального виховання – 4, лабораторія фізичного розвитку та здорового способу життя ‒ 1, лабораторія позашкільної освіти ‒ 3).

Всеукраїнськими експериментами охоплено Дніпропетровську, Черкаську, Чернігівську, Луганську, Вінницьку області. Заслуговують на особливу подяку керівники всеукраїнських експериментів: І.Д.Бех, Т.К.Окушко, В.І.Кириченко, А.В. Корнієнко, О.В.Просіна, В.В.Мачуський.

Розподіл експериментальних закладів рівня Інституту за регіонами свідчить, що всі лабораторії мають експериментальні заклади у двох і більше областях. Окремо потрібно відзначити, що 2 лабораторії (позашкільної освіти, дошкільної освіти і виховання), здійснюють експериментальну діяльність в т.ч. у Східному регіоні, зокрема в Луганській області.

У звітний період експериментальна діяльність здійснювалася за традиційною процедурою, з експериментальними закладами було проведено ряд спільних заходів. Зокрема, яскравими позитивними моментами творчої взаємодії стала участь експериментальних закладів:

- у конференції Інституту «Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», 27 жовтня 2016 р., і відзначення представників активних закладів почесними грамотами;

- участь наших експериментальних закладів у Всеукраїнському конкурсі «Разом!», що проводився Інститутом освіти дорослих у партнерстві з Інститутом проблем виховання НАПН України;

-участь представників експериментальних закладів у тренінгах з національно-патріотичного виховання тощо.

Враховуючи кращі здобутки і огріхи експериментальної роботи, наші завдання на 2017 рік:

 1. Створення і оновлення бази усіх експериментальних закладів із зазначенням їх електронної адреси, що дозволить забезпечити постійний зв’язок із закладом не лише на рівні лабораторії, а й Інституту. Рекомендовано після ухвалення плану Інституту на 2017 р. розіслати усім експериментальним закладам інформації про наші заходи, потенційними учасниками яких вони можуть бути (наприклад, конференції, семінари). У свою чергу лабораторіям варто активніше залучати експериментальні заклади до таких заходів.
 2. Враховуючи актуальність в сучасних умовах національно-патріотичного виховання, доцільно усім лабораторіям запросити представників своїх експериментальних закладів до тренінгів з національно-патріотичного виховання за програмою «З Україною в серці».
 3. Передбачити запрошення й участь представників експериментальних закладів у заходах, присвячених 20-річчю Інституту проблем виховання.
 4. Розмістити перелік експериментальних закладів на сайті Інституту.
 5. Надалі пильну увагу потрібно зосередити на повноті експериментальних матеріалів, зібраних за результатами експериментальної роботи (діагностичного інструментарію і заповнених опитувальників, аналітичних матеріалів за результатами опитування).
 6. Лабораторіям виховання в сім’ї, трудового виховання, дошкільної освіти і виховання, соціальної педагогіки вивчити питання і прикласти зусиль щодо проведення експериментів всеукраїнського рівнів.

Серен Кьєркегор: «Йти вперед – значить втратити спокій. Залишатися на місці – значить втратити себе».