Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Науково-методичний журнал "Мистецтво та освіта"

Журнал «Мистецтво та освіта» – всеукраїнське науково-методичне видання, спрямоване на висвітлення проблем теорії, історії мистецької освіти (спеціальність 13.00.01), теорії та методики виховання (спеціальність 13.00.07), методики викладання музики та образотворчого мистецтва (спеціальність 13.00.02).
         Журнал включено ВАК України до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата в галузі педагогічних наук (бюлетень ВАК № 5, 2010 рік, постанова президії ВАК України від 14.04. 2010 р., № 1-05/3). На сторінках журналу висвітлюється досвід кращих учителів мистецьких дисциплін і художньої культури.
Журнал «Мистецтво та освіта» був перереєстрований у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 17.06.2015 р. Серія КВ, № 21388-11188 ПР).
Журнал включено до міжнародної науково-метричної бази даних Index Copernicus International, 2016 (Indexed in the ICIJournal Master List 2016ICV 2016: 31.80)
Засновники журналу: Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України.
У складі редакційної ради і редакційної колегії журналу 9 докторів наук, з яких 8 – доктори педагогічних наук. Більшість членів редакційної колегії працюють у системі Інститутів НАПН України. Серед членів редакційної колегії – зарубіжні вчені Росії і Казахстану.
Журнал «Мистецтво та освіта» надсилається до провідних наукових бібліотек країни, в тому числі ЦНБ, ДНПБ України.

 

     
M3-15        M4-15
     
 
     
 
     
   #2 2017
#3 2017   #4 2017