Events All
Advertisements All
Greetings Archive

Deputy Director of Research

 

OLEKSANDR MELNYK

 

Ph.D., senior research fellow. A specialist in the theory and methodology of education.

 

Research interests include the formation of the personality as a subject of the future career development and family life based on traditional family values of the Ukrainian people taking into account modern challenges of globalization.

 

He was awarded the medal of the Ministry of Education and Science of Ukraine "Ukraine Excellence in Education".

 

O. Melnyk is the author of 155 scientific papers on career guidance, family and vocational education.

 

 

 

SELECTED RESEARCH PAPERS

(list of major scientific publications)

 

1. Мельник О. В., Тименко М. П. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах ринку праці /О. В. Мельник //Науково-теоретичний інформаційні журнал АПН України: педагогіка і психологія. – 1995. – №3. – С. 109–117.

2. Мельник О. В. Особливості організації та проведення профконсультаційної роботи із старшокласниками (історичний аспект) /О. В. Мельник //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету: серія “Педагогіка”. – 2001. – № 7. – С. 63–67.

3. Мельник О. В. Диференціація змісту профконсультаційної роботи з школярами в процесі профільного трудового навчання /О. В. Мельник //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету: серія “Педагогіка”. – 2002. – №3. – С. 68–72.

4. Мельник О. В. Підготовка старшокласників до вибору профілю навчання в МНВК /О. В. Мельник //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету: серія “Педагогіка”. – 2002. – №4. – С. 91–98.

5. Мельник О. В. Структура готовності старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в умовах МНВК /О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2002. – Кн. 1. – С. 268–274.

6. Мельник О. В. Координація профорієнтаційної роботи із старшокласниками у взаємодії школи та МНВК / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред. колег. О. В Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2003. – Кн. 2. – С. 119–124.

7. Мельник О. В. Індивідуально-диференційований підхід у профконсультаційній роботі із школярами в процесі профільного трудового навчання /О. В. Мельник //Оновлення змісту, форм та методів навчання i виховання в закладах освіти: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2002. – №20. – С. 70–74.

8. Мельник О. В. Форми та методи профконсультаційної роботи із старшокласниками в професійному навчальному закладі 1 та 11 ступеня акредитації / О. В. Мельник //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2003. – №27. – С. 63–65.

9. Мельник О. В. Зміст і структура профконсультаційної роботи із школярами / О. В. Мельник //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2003. – № 25. – С. 70–74.

10. Мельник О. В. Форми професійної орієнтації учнівської молоді в сучасній загальноосвітній середній школі / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2005. – Вип. №7. – С. 302–309.

11. Мельник О. В. Профорієнтаційна значимість працездатності та втомлюваності особистості / О. В. Мельник //Науковий вісник Чернівецького університету: серія “Педагогіка і психологія”. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. № 255 – С. 104–112.

12. Мельник О. В. До проблеми класифікації професій (з історії питання) / О. В. Мельник //Трудова підготовка в закладах освіти. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – № 5 (39). – С. 40–44.

13. Мельник О.В. Стратегії використання класифікацій професій у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками / О. В. Мельник //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету: серія: “Педагогіка”. – 2005. – № 7. – С. 74–79.

14. Мельник О. В. Методи професійної орієнтації учнівської молоді в сучасній загальноосвітній школі / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2005. – Кн. 2. – Вип. № 8. – С. 50–54.

15. Мельник О. В. Науково-методичне забезпечення профконсультаційної роботи із старшокласниками в процесі профільного навчання / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2006. – Кн. 2. – Вип. № 9.

16. Мельник О. В. Науково-методичні засади підготовки учнів 8 – 9 класів до вибору майбутнього профілю навчання у старшій школі / О. В. Мельник //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовні фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: з6. наук. пр. / [Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.]. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2007. – Вип. № 15 – С. 100–105.

17. Мельник О. В. Активізація професійного самовизначення старшокласників у процесі профільної підготовки / О. В. Мельник //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: серія: “Педагогіка”. – Тернопіль, 2007. – № 8. – 154–160.

18. Мельник О. В. Науково-методичне забезпечення профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2007. – Кн. №. 2. – Вип. № 10. – С. 299–307.

19. Мельник О. В. Науково-методичні засади підготовки учнів 10 – 11 класів до професійного самовизначення у процесі профільного навчання / О. В. Мельник //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: серія “Педагогіка і психологія”. – Вінниця, 2008. – № 22. – С. 62–68.

20. Мельник О. В. Особистісно зорієнтована допрофільна підготовка учнів 8–9 класів / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2008. – № 11. – С. 227-237.

21. Мельник О.В. Теорія та методика професійної орієнтації учнів старшої профільної школи /О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2008 – Вип. 12. – Кн. 1 . – С. 280–288.

22. Мельник О.В. Принцип активного професійного орієнтування учнів / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2009 – Вип. 13. – Кн. 2 – С. 299–308.

23. Мельник О. В. Професійна орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / О. В. Мельник //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовні фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: з6. наук. пр. [Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.] – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2009. – Вип. № 22. – С. 107–113.

24. Мельник О. В. Організаційно-методичні засади формування в учнів 8–9 класів готовності до вибору напряму профільного навчання у старшій школі / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць Ін-ту проблем виховання АПН України / [ред.колег. О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – Кірооград: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2010 – Вип. 14. – Кн. 1 – С. 260–271.

25. Мельник О. В. Теоретичні проблеми професійної орієнтації учнівської молоді та перспективні напрями їх вирішення / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць Ін-т проблем виховання НАПН України / [ред.колег. О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2011 – Вип. 15. – Кн. 1 – С. 283–294.

26. Мельник О. В. Ефект самодостатності: від домагань до власного успіху / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць Ін-ту проблем виховання НАПН України / [ред.колег. О. В Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – Кіровоград: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2012. – Вип. 14. – Кн. 1 – С. 260–271.

27. Мельник О. В. Актуальні проблеми трудового виховання молодших школярів в сучасній парадигмі освіти / О. В. Мельник // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, серія “Педагогічні науки”. – 2012. – №10 (жовтень). – С. 234–239.